Stavební divize

Proč jsme dobrou volbou?

58

Opravených památek
a historických fasád

106

Realizovaných
rekonstrukcí

217

Obnovených
interiérů

439

Dokončených malířských
a natěračských prací

Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy úřadu vlády ČR

Místo: par. č. 692, k.ú. Malá Strana, Praha

Termín realizace: 10/2020 - 3/2021

Investor: Česká republika – Úřad vlády České republiky, nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Prostor garáží se nachází v provozní dvoupodlažní budově na pozemku Úřadu vlády ČR, č.692 k.ú. Malá Strana. Jedná se o dvoupodlažní budovu s plochou zelenou střechou, kde spodní podlaží je částečně zapuštěno pod úroveň terénu.

Celý objekt je montovaná železobetonová skeletová konstrukce v modulu 6,0 x 6,0 m. Stropy jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými panely tl. 250 mm. Výplňové stěny jsou cihlové. Stavba je dle archivní výkresové dokumentace založena na železobetonové desce tloušťky 300 mm.

více...

Použité materiály:

Oprava uliční fasády bytového domu Rámová 1071/3, k. ú. Staré Město

Místo: Praha, Staré město

Termín realizace: 7/2018 – 4/2019

Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Realizace rekonstrukce fasády bytového domu ve staré městské zástavbě. Součástí fasády byla původně bohatá štuková výzdoba, typická pro měšťanské domy, která byla značně poškozena a musela být složitě umělecky restaurována. Objekt je součástí Pražské památkové rezervace a disponuje samostatnými bytovými jednotkami. Ve spodní části se nachází parter, kde jsou vstupy do komerčních prostor a hlavní vchod budovy, který má bohatě zdobený portál se štukovou výzdobou. Jednotlivá patra jsou oddělena římsami, které jsou chráněny měděným oplechováním. Šambrány kolem oken dekoruje bohatá štuková výzdoba.

více...
Rekonstrukce komplexu objektů Hrzánského paláce v Praze

Místo: Úvoz 296/28, Praha 1

Termín realizace: 2022

Investor: Praha

Stavební divize BARVY A LAKY HOSTIVAŔ, a.s. letos v květnu slavnostně předala dokončený projekt rozsáhlé rekonstrukce objektu Hrzánského paláce v Praze 1.

více...
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorách pod terasou Kramářovy vily

Místo: Gogolova 212/1, Hradčany, Praha 1

Termín realizace: 01/2019 - 09/2019

Investor: Česká republika – Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 128/4, 118 01, Praha 1

Vilu, která se nachází v nejvýchodnějším cípu Hradčan, nechal postavit podle návrhu architekta Fridricha Ohmanna politik Karel Kramář, pozdější první předseda vlády Československé republiky, který se již při koupi stavební parcely zavázal, že bude navržena a realizována jako jednopatrová budova s průčelím obráceným k Vltavě tak, aby nenarušovala panorama Pražského hradu. V současné době vila slouží jako residence předsedy vlády České republiky.

více...

Použité materiály:

Úpravy společných prostor objektu Haštalská 794/ 4, Praha 1 – vestibul, chodby a schodiště, dvorek s přístavbou výtahu při dvorní fasádě

Místo: Haštalská 794/4, Praha 1 - Staré Město

Termín realizace: 12/2018 – 3/2020

Investor: Společenství vlastníků Haštalská 4, Haštalská 749/4, 110 00, Praha 1 – Staré Město

Objekt postavený v secesním slohu je reprezentativním nájemním domem postaveným pro Václava Havla v roce 1902 podle plánů Jana Huga Dvořáka. Dům je čtyřpatrový s čistě secesní fasádou, ze které vychází i bohaté dekorace interiérů domu. V něm jsou uplatněny barevné vitráže do olova, dekorativní barevné tvrdě pálené dlažby s mozaikovým povrchem a atypickými barevnými vzory, kamenné žulové schodiště se soklem z černé lesklé čtvercové dlažby a dekorativním zábradlím. Vestibul slouží zároveň jako průjezd do dvora. Veškeré práce musely být provedeny dle Závazného stanoviska vydaného Odborem památkové péče MHMP.

více...

Použité materiály:

Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město

Místo: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Termín realizace: 1/2013 – 7/2013

Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Objekt byl postaven na počátku 20. století jako obytný dům se smíšenou funkcí komerčních prostor v přízemí, kanceláří a obytných pater pro individuální bydlení. Od r. 1995 funguje jako Dům s pečovatelskou službou.

více...

Použité materiály:

Oprava fasády a výměna oken budovy v areálu Hrzánského paláce v Praze

Místo: Úvoz 296/28, Praha 1

Termín realizace: 1/2013 – 7/2013

Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Architektonické řešení opravy fasády a oken respektující stávající stav za podmínek absence tvarových a funkčních změn. Poloha oken a dveří zůstala zachována, došlo pouze k opravě, repasi či výměně. Vzhledem k poškození musely být hluboké trhliny prohlédnuty statikem, který navrhl způsob jejich sanace. Po celou dobu realizace byl prováděn dohled pověřeným restaurátorem a probíhala velmi intenzívní komunikace se zástupci památkové péče.

více...

Použité materiály:

Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice v Praze

Místo: Objekty na rozhraní katastrů Malá Strana a Hradčany

Termín realizace: 6/2018 – 11/2018

Investor: Městská část Praha 1

Komplexní rekonstrukce a revitalizace konce Nerudovy ulice, instalace restaurované sochy Toaleta Jana Štursy.

více...

Použité materiály:

Speciální provětrávaná úprava a sanace povrchu betonové a železobetonové konstrukce podchodu

Místo: Karlov/Legerova P515 a Karlov/Sokolská P516

Termín realizace: 12/2019 - 3/2020

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Realizace povrchové úpravy svislých stěn podchodů pod Severojižní magistrálou v zastropené části a další úprava nezastropené části (schodiště) tak, aby zde nedocházelo k další degradaci povrchu podchodu a byla zde umožněna budoucí snadná údržba povrchů.

více...

Použité materiály:

Kontaktní osoby

* pole označené hvězdičkou je povinné

Kliknutím na tlačítko “Odeslat zprávu” souhlasím se zpracováním osobních údajů.