Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
MENU
Stavební divize

Proč jsme dobrou volbou?

58
Opravených památeka historických fasád
106
Realizovaných rekonstrukcí
217
Obnovenýchinteriérů
439
Dokončených malířských anatěračských prací
Místo: Palackého 4, č.p. 722, Praha 1, k.ú. Nové Město
Termín realizace: 1/2019-1/2020
Investor: soukromý subjekt

Rekonstrukce fasády realizovaná společně se zrestaurováním štukové výzdoby, komplexní repase vstupních dveří a oken.

 více...

Použité materiály:

Místo: Objekty na rozhraní katastrů Malá Strana a Hradčany
Termín realizace: 6/2018 – 11/2018
Investor: Městská část Praha 1

Komplexní rekonstrukce a revitalizace konce Nerudovy ulice, instalace restaurované sochy Toaleta Jana Štursy.

 více...

Použité materiály:

Místo: Úvoz 296/28, Praha 1
Termín realizace: 1/2013 – 7/2013
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Architektonické řešení opravy fasády a oken respektující stávající stav za podmínek absence tvarových a funkčních změn. Poloha oken a dveří zůstala zachována, došlo pouze k opravě, repasi či výměně. Vzhledem k poškození musely být hluboké trhliny prohlédnuty statikem, který navrhl způsob jejich sanace. Po celou dobu realizace byl prováděn dohled pověřeným restaurátorem a probíhala velmi intenzívní komunikace se zástupci památkové péče.

 více...

Použité materiály:

Místo: Karlov/Legerova P515 a Karlov/Sokolská P516
Termín realizace: 12/2019-3/2020
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Realizace povrchové úpravy svislých stěn podchodů pod Severojižní magistrálou v zastropené části a další úprava nezastropené části (schodiště) tak, aby zde nedocházelo k další degradaci povrchu podchodu a byla zde umožněna budoucí snadná údržba povrchů.

 více...

Použité materiály:

Kontaktní osoby

Ing. Romana Jakubowiczová
Ing. Romana Jakubowiczová
+420 602 227 880 romana.jakubowiczova@bal.cz
Hugo Kaminský
Hugo Kaminský
+420 602 223 596 hugo.kaminsky@bal.cz