BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852

Penetrační i vrchní polystyrenová barva

  • Nepropustný nátěr
  • Vysoká odolnost vodě a vodním parám
  • Možnost použití jako penetrace i jako vrchní nátěr
Podrobné informace
Kde nakoupit? E-shop Prodejny

Charakteristika a použití výrobku

Barva se používá jako penetrační i vrchní nátěr a je určena k nátěrům betonových podkladů, zdiva a omítek vystavených účinkům vody, vodním parám nebo vysoké relativní vlhkosti. Barvu je možno použít také k nátěrům bazénů a kovových nádrží. Barva není určena na kletované betonové povrchy.

Příprava podkladu

Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4-6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Povrch musí být zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát výkonným vysavačem. V případě čištění vodním tryskáním nechte podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s většími nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 5 %. Staré nátěry důkladně odstraňte. Kovový podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Na odmaštění použijte vhodný prostředek: např. přípravek BALTECH TECHNICKÝ BENZÍN P6402, BALTECH ACETON P6401 nebo teplou tlakovou vodu s obsahem saponátu.

Ředidlo BALTECH S6005

Doporučený nátěrový postup

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Podle potřeby dořeďte. Nátěry omítky, zdiva, betonu: 1x penetrace emailem BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852 zředěným v poměru 1:1; 3-5 nátěrů barvou S2852. Nátěr kovu: 1 nátěr barvou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, vrchní nátěr naneste do 24 hodin nebo až po 7 dnech; 3-4 nátěry barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852 v intervalu 4 hodin (23 °C). Tloušťka celého nátěrového systému musí být nejméně 120 μm. Nátěr může být vystaven účinkům vody nejdříve po 7 dnech.

Vydatnost

5-6 m²/1 kg na jednu vrstvu

Způsob nanášení

  • štětec
  • lakovací váleček

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!