Vahadla pro důlní dopravník

Vahadla pro důlní dopravník
Aplikace nástřiku vahadel pro důlní dopravník firmy WALBO ENGINEERING - 1. vrstva TELPOX P170, 2. vrstva  TELPOX PM 150, 3. vrstva TELPUR T 330 HS v odstínu RAL 5015. Realizátor DENAS COLOR a.s.