Rekonstrukce fasády budovy Univerzity Palackého - Přírodovědecká fakulta

Rekonstrukce fasády budovy Univerzity Palackého - Přírodovědecká fakulta
Při rekonstrukci fasády budovy Univerzity Palackého - Přírodovědecké fakulty na ulici Šlechtitelů v Olomouci byl použit náš výrobek BARLET SILIKON PASTOVITÁ OMÍTKA RÝHOVANÁ o velikosti zrna 1,5 mm.