Mostní konstrukce

Mostní konstrukce
Na mostní konstrukci přes řeku Moravu na ulici Dolnozahradská v Kroměříži byl použit průmyslový nátěr výrobkem TELKYD S 200 - pololesk. Aplikaci nátěrového systému provedla firma MALCOLOR s.r.o., Kroměříž.