BARVY A LAKY TELURIA

BARVY A LAKY TELURIA
Výrobu vede Ing. Jakub Noll.
BARVY A LAKY TELURIA
Jakub Noll

Kvůli barvám ses přestěhoval z Prahy na Moravu, jak tě přijala?

Stěhovali jsme se před 10 lety. Důvodem byl přesun výroby syntetických nátěrových hmot z Hostivaře. Spolupráce s Telurií nastala již před rokem 2000. Pak dílčí přesun výroby opačným směrem, akvizice a od roku 2005 příprava investice. Samotná výstavba trvala rok a nebyla jednoduchá. Pracovní vztahy tak byly před mým příchodem kvalitně prověřeny a věděl jsem, do čeho jdu.

Fabrika prochází procesem růstu a rekonstrukce, které změny považuješ za klíčové?

Změny, kterými procházíme od roku 2008, jsou ve více rovinách. Fabrika nebyla po stránce vývoje a skladování připravena na nový provoz. To se muselo řešit okamžitě. Následně došlo k přesunu nákupu a obchodu z BAL. Obě firmy nebyly předem organizačně sladěny, musely se změnit některé procesy. Nastavení k mateřské firmě se řešilo několik let.Po 2 letech od výstavby syntetiky jsme začali pomýšlet na rekonstrukci a intenzifikaci vodou ředitelné výroby. Studie na úplně nový provoz za stávajících podmínek obstát nemohla, takže jsme se rozhodli pro drastickou rekonstrukci ve středu závodu a od začátku jsme kalkulovali s dotací. Věděli jsme, že realizace otevře cestu k rekonstrukci nejstarších budov.V pololetí 2014 jsme zahájili provoz nové „vody“ a ihned začali vybírat místo pro expediční sklad a připravovat intenzifikaci skladu surovin. V roce 2016 jsme tedy upravili sklady surovin a po dvouleté přípravě zahájili stavbu expedičního skladu. Je postaven na strategickém místě a s dvojnásobnou kapacitou. Vyřešil naše vleklé problémy se skladováním výrobků. Přesunuli jsme do něj prodejnu, míchání barev a celý obchodní tým. Expediční sklad je pro mne vrchol spolupráce s Ing. Lubošem Mrázkem (bývalý spolumajitel a ředitel firmy Teluria) .V této souvislosti většinou jako první nezmiňuji portfolio, protože to považuji za automatické. Téměř všechny výrobky prošly za tu dobu změnou. Výrazně se změnila i struktura prodeje a do popředí zájmu se dostaly průmyslové barvy na kov.Teluria byla vždy exportně laděna, převážně na východ. K tomu jsme přidali expanzi na západ. Zvláštní místo patří úspěchu dceřiné firmy v Polsku. Díky tomu se dávno nesrovnáváme jen s domácími výrobci, ale jsme stále častěji konfrontováni se zahraničními konkurenty.Samostatnou kapitolou jsou 3 tónovací systémy. Na jednom z nich je kompletně vystavěn obchod v Polsku.

Továrna leží doslova v zeleném – chováme se k přírodě s respektem, jaké kroky bylo nutné udělat, aby provoz splňoval přísná kritéria stanovená ekology?

Areál závodu se mění a návštěvníka asi hned nenapadne, že se původně jednalo o mlýn na řece Svitavě. Hustá zeleň je podél celého areálu a opravdu roste jako z vody. Obavu vzbuzovala výstavba syntetiky, která probíhala podle nejpřísnějších požadavků. Velkou část vzdušiny z provozu spalujeme regenerativní termickou oxidací, využíváme odpadní teplo z kompresoru a chladicího agregátu, minimalizovali jsme odpady z výroby. Naše výrobky mají značku Ekologicky šetrný výrobek. V té souvislosti jsme převzali v roce 2015 ocenění ve Španělském sále Pražského hradu. Po rekonstrukci výroby vodou ředitelných barev jsme normu ISO 9 001 rozšířili o 14 001.

Kvalita našich výrobků je nesporná, značky mají svou historii a nabídka je opravdu pestrá. Kterou barvu máš jako ředitel fabriky zkrátka nejradši?

Sám mezi výrobky nedělám rozdíl z pohledu citu. Naopak silně vnímám jejich rozdílné užitné vlastnosti a dbám o jejich povědomí, čímž jsou tyto vlastnosti dány. Samozřejmě se mi nelíbí, že lpíme na výrobcích, které jsou za svým zenitem a jejichž prodejnost se limitně blíží k nule. O takový počet výrobků není vůbec jednoduché se starat. Ať se to týká nákupu surovin, výroby, vývoje, obchodu či marketingu. Ochranné známky jsme před několika lety konsolidovali. V povědomí nejvýše stojí INDUSTROL a REMAL.

Udržet křehký mechanismus výroby v chodu a být pevným zázemím skupiny bal je nelehký úkol – které investice do výroby se povedly?

Přímo ve výrobě jsem pracoval 11 let. Mám za sebou cenné zkušenosti včetně kooperací, viděl jsem mnoho fabrik mimo naši republiku. Poznatky jsem se snažil promítnout při projektování obou provozů vody i syntetiky. V případě vodou ředitelné výroby jsme se potrápili se zprovozněním prvního in-line dissolveru v republice. Zasvěcené nepřekvapí, že to bylo právě nasávání kaolinu, které jsme nakonec vymysleli sami, jinak a lépe. Druhým ambiciózním krokem byla automatická plnící linka. Etiketovací stroj vzdoruje našim nadrozměrným etiketám a paletizačního robota musíme přizpůsobit eliptickým obalům větší velikosti.

Sledujete vývoj na trhu, jaký typ barev teď zkrátka frčí, jak se změnily požadavky zákazníků za poslední století?

Nejbouřlivějším vývojem prochází syntetické barvy na kov, pro průmyslové aplikace. V minulém roce jsme dokončili variabilní systém pro nejtěžší korozní prostředí C5. Je to hi-tech sortiment a máme dobrou cenu. Úspěšně jej exportujeme. Malospotřebitelský trh je o poznání konzervativnější. Ale i tady se neustále inovuje. Z původních výrobků se odštěpují kvalitativní varianty a u odstínových řad se neustále hlídají trendy. Nemůžu říci, že by vodou ředitelné výrobky nahrazovaly syntetické. Přestože barvy 2v1 jsou na trhu etablované, tak v tomto směru vidíme další možnost růstu, na úkor běžných systémů. Aplikace je pro zákazníka rychlejší a jednodušší.

Přišla s dobou změna technologie výroby a nové receptury od dob pana Materny a Jelínka?

Základní stupně výroby barev se příliš nezměnily. Pořád je to založeno na dissolveru, mlýnu a míchačce. Jednotlivá zařízení jsou už jiná a jejich ovládání se změnilo úplně. Například disponujeme mlýny na té nejvyšší technické úrovni, umožňující cirkulační mletí při výrobě barevných past. Výrobní zařízení máme organizované v ostrovech a transport zajišťují mobilní nádoby jako za časů pana Materny. Je to výhodné pro široký sortiment v menších dávkách.Naopak hostivařský monoblok se spádovou výrobou, ve světě provozovaný pod zkratkou PPT, byl vhodný pro omezený sortiment ve velkých dávkách. Na tehdejší dobu byl výjimečný provozním počítačem a tónovacím systémem. Know-how tónování si udržujeme stále a je to velká konkurenční výhoda. Barevné pasty jsou univerzální pro alkydové i polyuretanové systémy. „In plant“ tónovací stroj v provozu syntetiky je trendem posledních 20ti let a jeho podobnost se dvěma roboty v monobloku není ani vzdálená. Dnes je běžnou praxí formulace výrobku s použitím několika pojiv. Tím se stává technologie výroby komplikovanější a časově náročnější.

Na které výrobní patenty jsme pyšní?

Přestože se při výrobě barev preferuje utajování formulací, tak disponujeme několika patenty a užitnými vzory. Za všechny můžu jmenovat syntetickou barvu na střechy FEST B a samočistící nátěrový systém pro ochranu fasád, pod názvem BALCLEAN.

Historickým typem barvy je email, pro svou barevnost, lesk a luxusní vzhled. Práce s ní není na minutu, má svoje zákazníky i dnes nebo si trh a zrychlené tempo doby žádá její inovaci?

Email vyrábíme pod ochrannou známkou INDUSTROL a je synonymem pro BARVY A LAKY v Hostivaři. Vzhled nátěru stále držíme na té nejvyšší úrovni. Na druhou stranu formulaci dvakrát tvrdě zasáhla regulace obsahu těkavých organických složek. Nutná úprava dělá výrobek náročnějším na aplikaci. Při natírání je třeba dbát správného postupu a nepodceňovat povětrnostní podmínky. Pak oceníte kvality tohoto výrobku.

Jaké novinky z výroby prozradíš?

Od podzimu probíhá reorganizace části výroby vodou ředitelných barev, abychom mohli instalovat další stroje a rozšířit výrobu. A od dubna 2018 chceme aplikovat orientační odstíny na obvod obalu. Za tím účelem rozšiřujeme 4 etiketovací stroje.

Barvy se pořád prodávají ve kbelících a plechovkách, v loňském roce jste změnili design bílé malířiny, co chystáte na jubilejní 125. sezónu?

Vloni jsme zahájili výměnu etiket. To je u nás vždy velmi citlivé téma. Změnili jsme vzhled celé řady výrobků značky REMAL a v závěrečné fázi přípravy je LAZUROL a HOSTAGRUND. Pro příští sezónu bych chtěl udělat výraznější posun. Řada výrobků REMAL COLOR jde na trh v pastelových barvách a typově úplně netradičních obalech.

Co je největším oříškem výroby?

Pokud má výroba pod kontrolou výrobní zařízení, jeho obsluhu a technologii, tak je to plánování výroby. Nedodávky v sezóně eliminujeme výší skladových zásob ve skupině. A pak je tady operativní plánování, které je silně ovlivněno vzrůstajícím počtem zakázek, kde se dá ovšem expandovat. Během prvního pololetí bychom chtěli zavést podporu pro řízení zakázkové výroby a systém pro řízení struktury zásob a objednávek s dopadem do plánování vstupů.

Co je přidaná hodnota našich výrobků pro zákazníky?

Chtěl bych, aby naše výrobky byly v podvědomí zákazníků brány jako kvalitní. K tomu, abyste zvolili ten správný typ výrobku a dobře jej aplikovali, potřebujete vyškolený prodejní personál a perfektní technický servis. Tady se za poslední roky udělal velký kus práce. V budoucnu chceme více školení dělat v závodu a za tím účelem přestavujeme původní prodejnu na školicí středisko. Ve velké konkurenci patří mezi základní servis logistika. Dodat zboží zákazníkovi na místo včas, umožňuje rozsáhlá prodejní síť včetně míchacích center.

Loni byla dokončena stavba nového zázemí BARVY A LAKY TELURIA, včetně velkoskladu, jaké jsou plány pro další roky?

Momentálně stojíme před čtvrtou fází modernizace závodu. Ta se bude týkat přední části. Od prosince probíhá transformace prodejny, dále chceme přesunout zbytek administrativy do lepších prostor, zrekonstruovat šatny a mírně rozšířit část výroby o nevyužívaný blok. Akci bude provázet demolice dvou budov. Tím bychom zpřehlednili přední dvůr a zprůjezdnili jej i ve spodní části. Věřím, že vytváříme odpovídající zázemí pro vykonávání všech činností, které firma našeho významu potřebuje.

Jaké jsou překonané překážky s technikou/výstavbou haly?

Každá výstavba měla své specifické problémy. U syntetiky to byly obavy občanů Skrchova z rizikové výroby, u rekonstrukce vody obavy z výšky a velikosti budovy. Při výstavbě expedičního skladu to byla komplikovaná příprava přípojek: plyn, voda, kanalizace a příjezd do nového areálu z autobusové točny. Při stavbě samotné terén, s významně různou výškou a složením podloží. Výsledkem bylo podstatné zesílení základů, pilotáž a stabilizace podloží skladu s vodou ředitelnými barvami.

Jaká fakta by neměla být opomenuta z historie BARVY A LAKY TELURIA?

Teluria byla založena v roce 1910 chemickým inženýrem B. Jeřábkem, který absolvoval praxi v BASF (největší chem. koncern na světe). Koupil mlýn na řece Svitavě a na původním zařízení vyráběl práškové barvy. Společnost byla po roce 1948 pod národní správou, poté včleněna do Moravolaku. A následně do BARVY A LAKY, n.p., kde fungovala jako závod č. 6.. Tekuté vodou ředitelné barvy byly zavedeny koncem 60. let. Společnost vyráběla lepidla pro bytovou výstavbu a omezenou dobu i plastové obaly nejen pro vlastní spotřebu. Privatizována byla v roce 1993 restitucí a částečnou manažerskou privatizací.

O jaké průmyslové zákazníky pečujeme?

Otázka pro Aleše Gajdošíka
Aleš Gajdošík
  V portfoliu máme zastoupeny průmyslové zákazníky různých zaměření a velikostí. Počínaje kovoobráběcími firmami o pár zaměstnancích a konče zaměstnavateli tisíců pracovníků, jejichž produkty se exportují do celého světa. Partneři z průmyslu používají naše nátěrové hmoty např. při výrobě ocelových konstrukcí, hal, mostů, nádrží, obytných i průmyslových kontejnerů. S našimi nátěrovými systémy se také setkáte v energetice, důlním a ropném průmyslu, strojírenství, při výrobě železničních nákladních vozů i komponentů k tomu potřebným. Ke všem těmto zákazníkům se snažíme přistupovat individuálně a s pomocí vývojových pracovníků a technického servisu upravovat nátěrové hmoty i celé systémy „na míru“. Samozřejmostí je i poprodejní servis a školení zaměstnanců zákazníků.

Jaký je náš TECHNICKÝ SERVIS?

Pravidelně školí personál prodejen BALd a BR Poradenskou službu zajišťujeme i v zahraničních řetězcích Technici se podílí na testování kvality nátěrových hmot, účastní se natáčení reportáží a videonávodů pro zákazníky

ODBORNÁ PORADNA BARVY A LAKY byla zřízena jako první v ČR

INFOLINKA 721 108 877 A E-MAILOVÉ SCHRÁNKA NA www.bal.cz Za dobu provozu infolinky bylo zodpovězeno více než 10 169 dotazů a číslo stoupá každým dnem Měsíčně mailem odpovíme na cca 20 dotazů a 130 telefonátů Po dlouhé roky spravoval poradnu pan Richard Dener a dnes jeho roli odborného poradce statečně zastává pan Pavel Janků

Tónování

Vždy jsme byli nastaveni na tónování výrobků. V Hostivaři jsme používali báze a pasty především pro tónování vypalovacích barev, ale i dalších nátěrových hmot. Současný trend je vyrábět všechny barvy s možností tónování.  I vnitřní struktura výroby je postavena na systému tónování a výhodou našich systémů jsou i vlastní tónovací pasty. V této oblasti jsme ušli obrovský kus cesty a další nás ještě čeká.

Tržba z tónování v roce 2017 byla 140 mil. Kč

Investice do strojů pro tonování jsou ročně vyšší než 5 mil. Kč 341 tónovacích strojů v 5-ti zemích, na 181 místech

Naše systémy se jmenují Hostemix pro tónování syntetických barev, Telurmix pro tónování vodou ředitelných barev a Rainbow univerzalní systém

Celkem umíme natónovat 56 druhů výrobků a více než 75 000 barevných odstínů
9634/levy-horni-akcni-letak.png 2806/levy-spodni-klub_v2.png
745/levy-spodni-48h-balslev.png 9584/levyy-horni-1300-let.png 2905/pravy-spodni-remal-kucharka.png