BARLET MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Mozaiková dekorativní omítka akrylát

  • Dekorativní vzhled
  • Výborná odolnost povětrnostním vlivům a UV záření
  • Výborná mechanická odolnost
Podrobné informace
Kde nakoupit? Prodejny

Charakteristika a použití výrobku

BARLET MOZAIKOVÁ OMÍTKA se používají pro povrchovou úpravu zejména venkovních soklů, na svislé plochy zídek a sloupků, dekorace sloupů a částí stěn v interiérech apod.. Jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům a mají krásný dekorativní vzhled. Dodávají se v provedení z barvených křemičitých písků (K) – zrnitost 1,6 mm a z barvených vápencových drtí (M) – zrnitost 2 mm. Vhodným podkladem jsou např. štukové omítky, podklady přestěrkované cementovými tmely apod.. Nejsou vhodné pro vodorovné části v trvale vlhkém prostředí.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný a bez trhlin, suchý a dostatečně vyzrálý, pevný, bez prachu, starých nátěrů a nesoudržných částic. Musí být zbaven biologického napadení (plísně, řasy ). Podklad je nutné předem napenetrovat základní barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKY. Zvláště je nutné, zejména při aplikaci na soklových částech, ověřit provedení hydroizolací a konstrukčních prvků zamezujících prostupu vody.

Doporučený pracovní postup

Základní nátěr: Min. 6 hodin před nanášením omítek musí být podklad natřen základní barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKY probarvenou do odstínu mozaikové omítky. Před použitím naředit základní nátěr max. 10 % vody. Nanášení omítky: Bezprostředně před nanášením omítku promíchat pomaluběžným mísidlem. Nejlépe se spirálovým nástavcem. Bez našlehání! Omítka se pokud možno neředí! Pro snadnější aplikaci je povolen přídavek vody max. 2 %! Nanáší se stejnoměrně, bez přerušení na podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna. Následně se povrch stejným nerezovým hladítkem uhladí. Na jednotlivé celky je nutno provádět aplikaci mozaikové omítky bez přerušení práce. Upozornění: Vzhledem k možným barevným rozdílům obsažených písků je nutné jednotlivé celky provádět mozaikovou omítkou vyrobenou z jedné šarže, popřípadě jednotlivé šarže doporučujeme před aplikací vzájemně smíchat. Ostatní plochy je nutno chránit proti znečištění. Znečištěná místa se musí ihned očistit, protože zaschlá omítka se obtížně odstraňuje. Na čerstvě nanesené mozaikové omítce vzniká mléčný zákal, který se během schnutí ztratí. Působením trvalejšího vlhka může mléčný zákal vystoupit i v pozdější době, po uschnutí se opět ztratí. Podmínky: Práce nelze provádět za deště,mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Optimální teplota při aplikaci je doporučená v rozmezí 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí klesnout pod 7 °C a nesmí být vyšší než 30 °C po celou dobu schnutí! Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně ovlivnit rychlost zasychání.

Vydatnost

Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) zrnitost 1,6 mm 4,0 – 4,5 kg/m2. Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) zrnitost 2 mm 5,0 – 5,5 kg/m2.

Způsob nanášení

  • hladítko

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!