PRIMER S 2000

Základní barva antikorozní syntetická

 • účinná antikorozní ochrana
 • rychlé zasychání
 • dobrá kryvost
Podrobné informace
Kde nakoupit? E-shop Prodejny

Charakteristika a použití výrobku

Směs alkydové pryskyřice, plniv a antikorozního pigmentu v roztoku organického rozpouštědla. PRIMER S 2000 je základní antikorozní barva, která obsahuje zinkfosfátový antikorozní pigment a je určena pro účinnou antikorozní ochranu ocelových a litinových povrchů ve vnitřním i venkovním prostředí. Neobsahuje těžké kovy. Je vhodná zejména pod syntetické na vzduchu schnoucí emaily. Vyznačuje se velmi rychlým zasycháním a dobrou kryvostí. V odstínu 0100 bílá je barva díky dobré brousitelnosti navíc určena pro ochranné nátěry dřevěných prvků.

Příprava podkladu

Kov: Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Ideální přípravou ocelového a litinového podkladu je otryskání na na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Dřevo: Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat základní barvu na dřevo. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva).

Ředidlo S 6006 (štětec, váleček), S 6001 (stříkání)

Doporučený nátěrový postup

Nátěr / nástřik kovu:

 1. 1x až 2x nátěr (nástřik) barvou PRIMER S 2000, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy 30-40 µm.
 2. broušení brusným papírem č. 280;
 3. 1x až 2 x nátěr (nástřik) emailem INDUSTRIT S 2013. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 µm. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C).

Při aplikaci stříkáním se nejprve ošetří problematická místa (rohy, hrany, sváry, povrchové vady) tzv. pásovým nátěrem štětcem a teprve po zavadnutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy (včetně již natřených problematických míst).

Nátěr savého podkladu:

 1. 1x napuštění lakem LAZUROL Impregnační základ S1033, zasychání 24 hodiny
 2. 1x až 2x nátěr (nástřik) barvou PRIMER S 2000, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy 30-40 µm.
 3. broušení brusným papírem č. 280;
 4. 1x až 2 x nátěr (nástřik) emailem INDUSTRIT S 2013. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 µm. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C).

 

Vydatnost

8 - 10 m2/kg

Způsob nanášení

 • štětec
 • stříkání
 • lakovací váleček

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!