BALTECH P6404 PETROLEJ

Petrolej

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ VÝROBKU

Petrolej je určený predevším na svícení v petrolejových lampách.

Nebezpečnost výrobku

Nebezpečná při vdechnutí Asp. Tox. 1: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích může způsobit smrt.

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!