Valná hromada AVNH ČR zvolila staronového prezidenta

Valná hromada AVNH ČR zvolila staronového prezidenta
11. června 2021 proběhla v areálu společnosti BARVY A LAKY TELURIA ve Skrchově Valná hromada Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky z.s. Jedním z bodů jednání byla i volba prezidenta asociace. Stal se jím opětovně Ing. Jakub Noll, ředitel společností BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. Byl zvolen na další 2 roky a tuto funkci vykonává nepřetržitě již od roku 2012. Stal se tak nejdéle sloužícím prezidentem za 27 let existence asociace. Blahopřejeme! Asociace výrobců nátěrových hmot ČR je dobrovolné zájmové sdružení výrobců, výzkumných ústavů a organizací souvisejících s výrobou nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu. Založena byla v roce 1994, má 14 řádných a 6 přidružených členů.