Účast firmy BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. na rekonstrukci vily TUGENDHAT

Účast firmy BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. na rekonstrukci vily TUGENDHAT

Na náročných rekonstrukcích, které zajišťovala brněnská firma UNISTAV jako generální dodavatel celého díla, se podílela subdodavatelsky také firma ART KODIAK s.r.o. z Prahy, která se zabývá restaurováním kulturních a výtvarných děl. Tato firma se při řešení náročných rekonstrukcí interiérových stěn ve vile TUGENDHAT, s požadavkem památkářů  na  zachování  původní podoby, obrátila na firmu BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. ve Skrchově,  se žádosti  o   spolupráci na dodávkách  speciálních malířských interierových barev a  vyrovnávacích stěrek. 
Zadání požadavku znělo, dodat takové malířské barvy a stěrky, které se musí vyznačovat: zachováním původního odstínu, ve výrobcích nesmí být pojivo obsahující organiku na bázi makromolekulárních disperzí, pH musí být téměř neutrální, nátěr nesmí mít žádný otěr, stěrky a nátěry nesmí vytahovat na povrch zbarvení původních podkladů, stěrka se musí vyznačovat dobrou brousitelností. Povrch musí být hladký, sametový, někde jemně mikrokrystalický.
V laboratoři firmy byly postupně připraveny vzorky malířské barvy a stěrky REMAL o novém speciálním složení a po úspěšných praktických zkouškách došlo k  následným dodávkám na probíhající rekonstrukce omítek a k finálním nátěrům stěn ve vile TUGENDHAT.  Vše probíhalo pod přísným dohledem speciální odborné komise složené z památkářů a designerů.
A na závěr slova zástupců firmy ART KODIAK s.r.o., akademického sochaře a restaurátora Mgr. Jiřího Fiale a hlavního technologa realizované rekonstrukce Ing. Pecha: „Speciální Remaly splnily všechny naše náročné požadavky na obnovu podkladů a konečných nátěrů stěn v interiérech i u tak mimořádné stavby, jak byla vila TUGENDHAT v Brně. Ve spolupráci s firmou BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. chceme i nadále pokračovat při restauračních pracích a obnovách dalších historických objektů.“
Na vnitřní úpravy stěn se spotřebovalo 930 kg speciálních stěrek  REMAL a 1 350 kg speciálního interiérového nátěru REMAL.