Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat k účasti na soutěži SKOKAN ROKU 2011

Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat k účasti na soutěži SKOKAN ROKU 2011

Do soutěže budou zahrnuti všichni zákazníci, jejichž roční obrat u společnosti BARVY A L AKY TELURIA, s.r.o. ke dni  31.12.2011 bude vyšší než 500.000,- Kč bez DPH a nebudou mít u společnosti pohledávky po splatnosti.