Setkání mladých malířů-natěračů v Hlučíně dne 29.5.2012

Setkání mladých malířů-natěračů v Hlučíně dne 29.5.2012

Cílem tohoto projektu je možnost porovnání schopností, dovedností a zkušeností žáků, poznat styl a nápaditost svých kolegů z jiných regionů a zároveň propagace oboru. Zároveň jsou vítáni především zájemci o tento učební obor z řad žáku základních škol. Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. se na této akci sponzorsky podílí.