OPPA - EU - OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA

OPPA  - EU - OPERAČNÍ  PROGRAM  PRAHA  ADAPTABILITA

V projektu školení : Soft skills to byly přednášky :

Zvyšování produktivity

Komunikace,

Stress Management

Provozní dovednosti

Intenzivní trénink obchodníků a získávání zakázek

.

V projektu : Počítačových dovednosti pro začátečníky a mírně pokročilé

Textový editor WORD

Microsoft Outlook

Tabulkový procesor Excel
Power Point

Finanční účetní a personalistky absolvují kurzy otevřené.

 

Všichni absolventi školení získají díky školení vyšší pracovní sebevědomí a následně možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Školení očima absolventa:

pí. Konšelová,Horáková ..: „je vážně fajn, mít možnost získat v rámci pracovního procesu informace, které mne posunou dopředu jako osobu. Člověk pak může nové znalosti využít v praktickém životě.“

 

Manažer projektu:   Antonie Deusová