KOUZLO BAREV S PRODEJNIM REGÁLEM OD HOSTÍKA

KOUZLO BAREV S PRODEJNIM REGÁLEM OD HOSTÍKA

REGÁL BAL - podmínky
1. Prodejní cena regálu je 6.000,- Kč bez DPH
2. Při obdržení regálu BAL se mezi prodejcem a odběratelem podepíše smlouva o podmínkách užívání regálu
3. Regál je nutné zakoupit s výrobky BAL, minimálně 5 druhů výrobků se seznamu výrobků uvedených v bodě 9
4. Do regálu je možné umísovat i jiné výrobky společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., po splnění bodu 3
5. Přibližná cena výrobků, které je nutno zakoupit s regálem je 22.000,- Kč bez DPH
6. Tyto výrobky je možné směnit za body, které odběratel získal v soutěží "SBÍREJTE BODY S HOSTÍKEM"
7. Aktuální počet bodů Vám sdělí oddělení marketingu
8. Výrobky je nutno brát po celých baleních, tzn. balení 0,6 litru a 0,8 kg po 6 ks odstín, balení vyšší po 1 ks odstín 9.

Seznam výrobků BAL
- počet pozic v mustrovním regálu (foto) LAZUROL S 1023 v balení 0,9
- 10 pozic (2 x 5 odstínů) LAZUROL S 1023 v balení 2,5 l
- 5 pozic ( 2 x 2 odstíny, 1 x 1 odstín) PRAGOPRIMER S 2000 v balení 0,8 kg
- 4. pozice (2 x 2 odstíny) PRAGOPRIMER S 2000 v balení 5 kg
- 2 pozice (1 x 2 odstíny) INDUSTROL S 2013 v balení 0,6 l
- 10 pozic (1 x 10 odstínů) INDUSTROL S 2013 v balení 4 kg
- 4 pozice (1 x 4 odstíny) HOSTAGRUND S 2160 v balení 0,8 kg
- 6 pozic (2 x 3 odstíny) FORMEX EXTRA S 2810 v balení 0,8 kg
- 4 pozice (2 x 2 odstín) OKNOBAL U 2015 v balení 0,6 l -
2 pozice (2 x 1 odstín) RADBAL AQUA V 2119 v balení 0,6 l
- 2 pozice (2 x 1 odstín) EKOHOST V 1409 v balení 0,6 l
- 2 pozice (2 x 1 odstín) Kontakt:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., štěrboholská 571, 102 19 Praha 10 - Hostivař Tel.: +420 296 584 219,
+420 296 584 197, Fax: +420 272 706 408, +420 272 700 903 Email: bal@bal.cz, Http://www.bal.cz ODBORNÁ PORADNA: +420 721 108 877