HOSTÍK PŘEDSTAVUJE:

HOSTÍK PŘEDSTAVUJE:

Helena BARTOšOVÁ - vedoucí prodejního odd. velkoobchodu
 fotoDobrý den,
mé jméno je Helena Bartošová a ve firmě Barvy a laky Hostivař a.s. pracuji již čtvrtým rokem a to jako vedoucí prodejního oddělení velkoobchodu. Našimi zákazníky jsou většinou speciální prodejny barev a laků, dále i stavební a aplikační firmy. Celý náš kolektiv se snaží o co nejvstřícnější jednání a profesionální přístup ke každému zákazníkovi.
Samozřejmostí je poradenství, rychlé vyřízení každé objednávky i výhodná cena.
Naším cílem je spokojený zákazník.
+420 271 084 197    bartosova@bal.cz

Petr DOHNAL - vedoucí skladu pobočky ve Dvoře Králové
 fotoDovolte mi, abych se Vám představil. Jmenuji se Petr Dohnal a jsem jedním ze zástupců pobočky BaL ve Dvoře Králové nad Labem Ve firmě jsem zaměstnán od r. 2003. Náplní mé práce je vedení skladu po stránce příjmu a výdeje zboží a následné expedice k našim zákazníkům. Dále mám na starosti chod skladu dle normy ISO 9001 řízení jakosti. Jako pobočka máme stabilní kolektiv zaměstnanců, jehož hlavním cílem a snahou je maximální spokojenost stávajících zákazníků a kvalitou poskytovaných služeb oslovit i zákazníky nové. Věřím, že toto vše napomůže rozmachu naší společnosti na trhu obchodování s NH.
+420 499 329 092    dohnal@bal.cz

Aleš GAJDOšÍK - vedoucí středisek Ostrava
 fotoV naší firmě Barvy a laky Hostivař, a.s. mám na starosti její nejnovější přírůstek - středisko Ostrava. Jedná se o velkoobchodní sklad v Bohumíně, velkoobchodní prodejnu v Ostravě - Vítkovicích a dvě maloobchodní jednotky v Ostravě - Mariánských Horách a Havířově, které se významně podílejí na trhu s barvami na Ostravsku. Naši zákazníci se rekrutují ze všech částí trhu, od velkých průmyslových firem, přes aplikátory, zahraniční řetězce, maloobchody až po konečné spotřebitele. I přes širokou nabídku zboží ke spokojenosti zákazníků stále sortiment doplňujeme, samozřejmostí jsou rozvozy, většinou do druhého dne. Zkuste se sami přesvědčit, že naše služby, ceny a sortiment jsou na takové úrovni, jakou po nás vy, naši zákazníci, požadujete.
+420 596 082 407    gajdosik@bal.cz

Marek VARYš - asistent GŘ. pro průmysl a koloristiku
 Naše společnost patří mezi nejvýznamnější výrobce a prodejce barev na našem trhu. Abychom mohli maximálně uspokojit široký okruh zákazníků,máme už několik let v distribuci na našich pobočkách a u našich významných obchodních partnerů míchací zařízení, na kterém je možno tónovat jak vodou ředitelné, tak rozpouštědlové nátěrové hmoty. Víme,že je zapotřebí, vše neustále zdokonalovat, proto probíhá v naší společnosti v současné době vývoj a výzkum nových průmyslověji orientovaných míchacích systémů, který mám mimo jiné z části na starost s týmem naších nejlepších odborníků v této oblasti. Proto, že se chceme i v tomto barvářském odvětví dostat na špici, budeme pro Vás, vážení zákazníci vyvíjet nové a cenově dostupnější míchací nátěrové systémy, se kterými budete, alespoň doufáme, spokojeni. Potřebujete jiný odstín než je v prodejní síti? Obrate se na nás! Rádi Vám vyhovíme.
+420 595 953 367    varys@bal.cz


Milena BOUšKOVÁ - referent prodeje
V naší společnosti je samozřejmé, že pokud si u nás zákazník koupí náš výrobek, případně o jeho koupi uvažuje a nemá zkušenosti s jeho aplikací, rádi mu poradíme. Poskytneme informace nejen o jeho vlastnostech, ale navrhneme i nejvhodnější nátěrový systém, vypočteme spotřebu, nabídneme dobrou cenu, případně další informace. Prostě se snažíme přesvědčit i ty, kteří s námi dosud nespolupracují, že jsme výrobce, který zákazníkovi kromě kvalitního výrobku poskytne i kompletní servis. Cílem je navázat kontakt s co největším počtem zpracovatelů i obchodníků. Toto je moje práce, která mě opravdu baví a využívám při ní více než 30letou praxi v oboru nátěrových hmot. Budu ráda, když já i moji kolegové svým přístupem přispějeme k vaší spokojenosti. "I vy můžete odzkoušet a potvrdit kvalitu renomovaného výrobce nátěrových hmot s více než 100letou zkušeností a tradicí."
+420 271 084 146    bouskova@bal.cz


Ing. Dariusz JAKUBOWICZ - předseda představenstva a generální ředitel
Díky Vám, našim partnerům a zákazníkům dosáhla naše společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. spolu s firmou TELURIA, s.r.o. obrat přesahujicí 1 mld. Kč. Za tímto číslem stojí hodně tvrdé práce celého našeho kolektivu pracovníků. Není to ovšem jen o tvrdém obchodě, ale také o porozumění, ochotě, vstřícnosti, poctivosti a také nadšení. Na mě je doufám vidět, že to dělám rád, a s úsměvem. Samozřejmě vím, že k ideálu má celá naše společnost daleko, takže vítám jakoukoliv připomínku nebo námět na zlepšení.
+420 271 084 211    jakubowicz@bal.cz


Mgr. Robert Nový - člen představenstva a ředitel velkoobchodu
Firma Barvy a laky Hostivař, a.s. provozuje svůj velkoobchod od roku 2000. V současnosti patří mezi největší v republice. Díky tomu Vám nabízíme široký sortiment nejen výrobků naší společnosti, ale i zboží ostatních významných výrobců a distributorů na českém trhu.. Abychom se našimi službami co nejvíce přiblížili opravdu každému zákazníkovi, otevřeli jsme další velkoobchodní pobočky i mimo Prahu, ve Dvoře Králové, v Českých Budějovicích a v lednu letošního roku i v Ostravě. Zároveň rozšiřujeme síť vlastních podnikových prodejen, kterých je v tento okamžik již jedenáct. Společným cílem všech pracovníků velkoobchodu je spokojený zákazník. Chcete vyzkoušet naše služby? Kontaktujte mne nebo někoho z mých kolegů. Osobní přístup ke každému je u nás samozřejmostí.
+420 271 084 196    novy@bal.cz


Ing. Jaroslava Úředníčková - vedoucí výzkumu a vývoje 
V naší společnosti pracuji jako vedoucí oddělení vývoje. Jsem odpovědna za vytváření nových formulací nátěrových hmot pro nejrůznější použití. S tvorbou nových receptur souvisí detailní testování nově vzniklých výrobků, a stanovení optimálních technologických postupů při jejich aplikaci a užití. Tato hodnocení se provádí jak v našich, tak i v akreditovaných laboratořích i ve spolupráci s výrobci nanášecích technologií a techniky. Při své práci se opírám o kolektiv pracovníků oddělení vývoje, kteří mají dlouholeté zkušenosti a praxi v oboru nátěrových hmot. Společné vytváříme kompletní dokumentaci ke všem výrobkům vyráběných naší společnosti a neustále sledujeme nové směry v oboru , jak v oblasti nových surovin, zkušebnictví, aplikace, legislativy i konkurence. Pro naše zákazníky poskytujeme podle potřeby i odborný poradenský servis a naší snahou je vždy přesvědčit, že naše výrobky splní požadavky našich odběratelů.
+420 271 084 152    urednickova@bal.cz


František šTROBL - Člen představenstva a asistent generálního ředitele
V naší společnosti zodpovídám za technický úsek, do kterého patří energetika, elektro, strojní a stavební údržba. K mým dalším povinnostem patří správa movitého a nemovitého majetku a pronájmy nebytových prostor ( sklady, kanceláře) a dále činnosti spojené s funkcí člena představenstva. Jelikož u nás v areálu probíhají v současné době velké stavební změny pro zlepšení podmínek pro Vás, naše zákazníky, koordinuji veškeré tyto úpravy. Mezi naše nejnovější úpravy patří výstavba nové expediční rampy, která bude zkolaudována ke konci měsíce dubna 2005. Potřebujete pronajmout nové prostory pro své podnikání? Rádi vyhovíme.
+420 271 084 235    strobl@bal.cz


Hlavní technolog - Ing. Michaela Krayzelová
V naší společnosti zodpovídám za technologii výroby, správu receptur našich výrobků a za tónování pigmentovaných nátěrových hmot. Mohu Vám garantovat stabilní a vysokou kvalitu všech našich výrobků, která se přinejmenším vyrovná tuzemské i zahraniční konkurenci. Kromě běžného sortimentu vyrábíme na zakázku nátěrové hmoty upravené dle aktuálních požadavků našich zákazníků a nastavené pro konkrétní průmyslovou aplikaci. Snažíme se vyhovět i požadavkům na nižší obsah těkavých organických látek ve výrobcích pro průmyslové zpracovatele.
Máte v tomto směru nějaký požadavek nebo problém? Jsme tady pro Vás!
+420 271 084 120    krayzelova@bal.cz


Michal Fajfr - Vedoucí marketingu
V naší společnosti zodpovídám za propagaci výrobků a společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.. Našimi charakteristickými znaky jsou stékající vlnky a optimisticky naladěný panáček Hostík se vztyčeným palcem. Tyto znaky uvidíte na každém našem výrobku. Uvidíte tam také telefonní číslo na naši odbornou poradnu, kde jsme připraveni Vám zodpovědět jakýkoliv dotaz, když nebudete vědět jak na to a nebo si jen ověřit, zda postupujete správně. Marketing je jednou z věcí, jak přesvědčit Vás, konečného spotřebitele, že právě naše výrobky jsou tím nejlepším pro ochranu dřeva, kovů a jiných podkladů a že naše společnost je tím obchodním partnerem, se kterým je vždy příjemné spolupracovat. A jestliže jste zavítali na naše stránky a čtete tyto řádky, je to pro nás signálem, že jdeme správnou cestou.
+420 271 084 175    fajfr@bal.cz


Ing. štěpánka Nováková - vedoucí Útvar řízení jakosti
Ve společnosti pracuji v útvaru řízení jakosti a spolu se svým malým, ale kvalifikovaným týmem dohlížím v prvé řadě na kvalitu všech produktů vyráběných společností a zároveň i na výběr a kvalitu surovin používaných pro výrobu nátěrových hmot. Skutečnost, že kvalitativních reklamací je minimum, je známkou dobře odváděné práce a snahou předat zákazníkovi očekávanou kvalitu. U případných reklamací se snažím o co nejrychlejší vyřešení či vysvětlení daného problému. Mojí kumulovanou funkcí je Představitel vedení pro jakost a z této pozice dohlížím na dodržování stanovených postupů ve všech sférách společnosti. Již 5 let jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a nezávislí auditoři vždy oceňují naši snahu o rozvoj samotné společnosti a především snahu o stále se rozvíjející péči o zákazníka.
+420 271 084 228    novakova@bal.cz


Ing. Jan Bandžuch, CSc. - vedoucí provozu VLŘ
Jednou z komponent pro výrobu nátěrových hmot jsou různé typy polymerních látek, které se používají jako pojiva. Velmi významným typem pojiv jsou pryskyřice na bázi rostlinných olejů (alkydy), které vyrábíme na provozu VLŘ pod mým vedením. Společným cílem našeho malého kolektivu je vyrábět tyto produkty pro naši firmu i pro další výrobce nátěrových hmot v odpovídající kvalitě i kvantitě, dále poskytovat kvalitní zákaznický servis, vyvíjet na základě požadavků našich tuzemských i zahraničních zákazníků nové pryskyřice a sledovat nejnovější evropské a světové trendy nejen v oboru pryskyřic, ale i nátěrových hmot. Mimo pojiv pro nátěrové hmoty také vyrábíme komponenty do tiskových barev, ředidla pro nátěrové hmoty a nepigmentované laky. Mým krédem je neodmítat zákazníka a snažit se v maximální možné míře vyhovět jeho přáním a potřebám.
+420 602 273 780    bandzuch@bal.cz


 Miroslava Kosová - vedoucí obchodního oddělení
nabízíme k prodeji širokou škálu barev nejen z produkce výrobního závodu Barvy a laky Hostivař a.s.. Jde o dekorativní a ochranné nátěry kovových, dřevěných a minerálních podkladů. Nabídka je rozšířena o pomocné materiály, aplikační přípravky a vše co souvisí s natěračstvím. Snažíme se nabídnout co nejkvalitnější služby našim zákazníkům. Rádi poradíme s výběrem nejvhodnější nátěrové hmoty pro Vaši potřebu. Přátelským přístupem se snažíme vytvářet příjemnou atmosféru pro naše odběratele. Můžete se spolehnout, že se vynasnažíme pomoci a vyřešit Váš požadavek. Čerpáme z letitých praktických zkušeností v oboru natěračství, lakýrnictví.
+420 271 084 219    kosova@bal.cz


 Ing. Jakub Noll - Vedoucí výroby
ve společnosti Barvy a laky Hostivař a. s. zodpovídám za plánování a řízení výroby pigmentovaných nátěrových hmot. V oboru NH patříme k největším výrobcům v zemi. Naše produkty se vyznačují konstantní kvalitou v celé šíři sortimentu. V rámci výrobního programu klademe důraz na včasnou realizaci vašich individuálních zakázek. Nově vyvinuté nátěrové hmoty zavádíme do výroby s využitím nejmodernějších strojních zařízení.
Do roku 2005 vstoupíme s naprosto změněným systémem plnění výrobků.
+420 271 084 208    noll@bal.cz  


 ING. RADOMÍR šOSTÝ - Vedoucí nákupu a prodeje
Ve společnosti Barvy a Laky Hostivař zodpovídám za nákup surovin, obalů a všeho potřebného k zajištění plynulého chodu výroby. Současně zajišuji nákup surovin i pro firmu Teluria, s.r.o. V mé kompetenci jsou i skladová hospodářství a doprava. Abych jenom nenakupoval, zodpovídám také za prodej alkydových pryskyřic vyráběných v Hostivaři, speciální zahraniční kooperace a v neposlední řadě prodej surovin.
Potřebujete koupit nějakou surovinu? Zkuste to u nás!
+420 271 084 232      sosty@bal.cz


 PAVLA HAšKOVÁ - reklamační technik
Reklamace je vždy nepříjemná záležitost, problém, se kterým jsme se v životě pravděpodobně setkali všichni. I když je množství reklamací v naší firmě velmi nízké, jsem tu proto, abych Vám případné problémy a stížnosti pomohla vyřešit. Odpovídám za vyřizování reklamací kvalitativních i kvantitativních. A to jak pro výrobky Barvy a laky Hostivař, a.s., tak pro veškeré zboží, se kterým naše firma obchoduje. Mohu Vám také za výhodnou cenu nabídnout kvalitní zboží v obalech poškozených při manipulaci a dopravě. Se svými připomínkami se na mě můžete obrátit a já udělám maximum, abyste byli s naší společností spokojeni.
+420 271 084 118      haskova@bal.cz