BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. realizují výstavbu velkého skladu na hotové výrobky

BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. realizují výstavbu velkého skladu na hotové výrobky

BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. zahájila následně ve spolupráci s firmou Letostav s.r.o. stavbu moderního expedičního skladu a současně s tím stavbu vodovodní, plynové, kanalizační a elektro přípojky.
Celé výstavbě předcházelo zpracování dokumentace Hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/200Sb. v platném znění. Dne 9.12.2015 bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, rozhodnutí se závěrem zjišťovacího řízení, že novostavba expedičního skladu nemá významný vliv na životní prostředí v daném regionu.
Technické údaje o stavbě:
Místo stavby: k.ú. Skrchov, okres Blansko
Skladová kapacita: 970 tun syntetických barev / cca 3000 paletových míst /
1050 tun vodou ředitelných barev / cca 3000 paletových míst /
Zastavěná plocha: hala 3661,5 m2
Zpevněné plochy: 2375 m2

Zpracovatel dokumentace: Ing. Lubomír Řezníček

Pro informaci přikládáme několik fotografií z průběhu stavby, která je součástí strategických rozvojových záměrů firemní skupiny BAL k dalšímu zefektivnění své činnosti a k vytváření potřebného moderního technického a logistického zázemí pro dodávky svým zákazníkům v tuzemsku i v zahraničí.