Nátěry fasád - nátěr na hrubou fasádu

Ještě donedávna byla oprava a změna barvy na starých fasádách, břízolitech a podobně dost velký problém, avšak nové fasádní barvy nám s tím pomohou.

Nátěry fasád - nátěr na hrubou fasádu

NÁTĚR NA HRUBOU FASÁDU

1. OČIŠTENÍ FASÁDY PŘED NÁTĚREM

Každou starou fasádu musíme nejprve nějakým způsobem očistit. Můžeme tak učinit vodou – pomocí tlakového přístroje WAP – ale mnohdy postačí pouze odstranit nesoudržné části špachtlí nebo kartáčem. 

Poté celou plochu oprášíme, aby se nám do nádoby se štětkou či válečkem nevracely drobné částečky z původního povrchu.

2. PENETRAČNÍ NÁTĚR

Takto připravený povrch zpevníme základní impregnací – BARLET PENETRAČNÍ NÁTĚR, která je dodávána v různě velkých nádobách, jakož i v kanistrech s již rozředěným obsahem. Konkrétní druh penetračního nátěru volíme podle povrchu fasády.

Při nanášení penetrace na fasádu štětkou provádíme křížové i krouživé tahy, abychom roztok dostali do všech pórů.

Hrubší a členitější fasády vyžadují při penetrování i tupování štětkou s řidším roztokem - tzv. hloubkovou penetraci. Cílem je dostat penetraci do všech záhybů, zkrátka do hloubky. Penetrace na staré fasádě vytvoří ochranný film a také tuto starou fasádu zpevní, což je její nejdůležitější úkol. Na penetraci závisí kvalita a trvanlivost následné fasádní barvy. Penetraci se doporučuje nechat „vyzrát“ a vyschnout do druhého dne.

3. PRVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR

Po dostatečném vyschnutí na fasádu zpevněnou penetrací začneme aplikovat hlavní vrchní nátěr BARLET.

Máme-li okraje ohraničené páskou, můžeme zpočátku používat štětec a pak pokračujeme širokou štětkou.

I zde se předpokládá, že pečlivý nátěr štětkou zanese barvu hluboko do členitější struktury fasády. Je to zdánlivě banální připomínka, ale na hrubých fasádách se barva musí téměř tupovat, aby se dostala do všech skulinek, obdobně jako při penetraci.

3. DRUHÝ VRCHNÍ NÁTĚR

 

Další vrstvu nátěru provádíme až po zaschnutí předešlé. Zpočátku „ořezáváme“, jak říkají řemeslníci, kolem okrajů štětcem a pak, nejlépe štětkou, pokračujeme na ostatních plochách.

Druhý nátěr se doporučuje nanášet válečkem. Pomocí válečku docílíme s barvou BARLET celistvého vzhledu fasády bez nepravidelností.

Při aplikaci válečkem používáme barvu v hustějším provedení a tahy opět nezapomínáme křížit.

Pokud jsme zvolili odstín namíchaný ze základních barev, je nezbytné dbát na to, abychom měli dostatek barvy na celou požadovanou plochu.

Dva správně provedené nátěry vytvoří dlouhodobý ochranný film vůči povětrnostním podmínkám. Omítka však stále zůstává omítka prodyšná.


NÁTĚR NA BĚŽNOU FASÁDU

1. OČIŠTĚNÍ A PENETRACE

Po očištění zdi od nečistot naneseme štětkou penetraci BARLET PENETRAČNÍ NÁTĚR. Penetrování podkladu nelze podceňovat, neboť na dobré impregnaci opravdu velice záleží. Ti, kdo se pokusili penetraci z postupu vypustit, vytvořili nátěr s podstatně menší odolností a trvanlivostí.

2. PRVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR

Po důkladném vyschnutí penetračního nátěru, nejlépe po jednom dni, začínáme s nanášením prvního vrchního nátěru. Začínáme v členitých okrajových částech a navazujeme na ostatní celé plochy.

I v případě relativně hladké omítky při prvním nátěru upřednostňujeme pečlivější práci se štětkou. Provádíme kříživé a krouživé tahy.

Vlastnosti nátěrů BARLET jsou skutečně obdivuhodné. Omítka je po druhém nátěru omyvatelná a prodyšná zároveň a nedrží se na ní tolik prachu a nečistot.

3. DRUHÝ VRCHNÍ NÁTĚR

Druhý nátěr, prováděný válečkem s hustší konsistencí používaného nátěru, vytvoří na zdi požadovanou jednolitou plochu.

Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. vyrábí nejen akrylátové a silikátové nátěrové hmoty, ale i vápenné fasádové nátěry pro kutily či pro restaurátorské práce památkářů.

Velká škála barevných odstínů nátěrů, které se dají i vzájemně míchat, je samozřejmostí a vytváří se dle přání zákazníka. Vyrábí se nejen v hladkém provedení, ale i plněné jemným křemičitanem.

S těmito nátěry může pracovat i naprostý laik, jež docílí většinou stejných výsledků jako zkušenější řemeslník.

 

Fotogalerie