Whistleblowing – směrnice o ochraně oznamovatelů

Co je to whistleblowing?

Tímto termínem označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěření veřejných financí apod. Pomáháme tím nastavit a udržet zdravé a etické prostředí a chráníme se před negativní reputací.

Oznamovatelem může být kdokoliv z řad současných či bývalých zaměstnanců, dodavatelé nebo zákazníci, kteří se stanou svědky nekalého, neetického či nelegálního jednání. Oznamovateli nejde o osobní prospěch, ale o sjednání nápravy, přičemž se vystavuje potenciálnímu riziku odvetných opatření. Proto vydala Evropská unie směrnici o whisleblowingu, jejímž hlavním cílem je ochrana oznamovatelů. Nově vznikla pro firmy povinnost zavedení interního oznamovacího systému, kdy zajistí příslušná osoba prošetření a vyhodnocení oznámení a zajistí ochranu oznamovatelů před odvetným opatřením.

Jak napsat oznámení?

Oznámení o podezření na nekalé, neetické či protiprávní jednání by mělo obsahovat co nejvíce informací. Ačkoli oznamovatel automaticky spadá pod ochranu zákona a/nebo směrnice o whistleblowingu, všechny informace musí být pravdivé, jinak se na něj ochrana směrnice ani zákona nevztahuje. Důležité je podpořit tvrzení důkazy, které pomohou při prošetřování podaného oznámení. Oznamovatel by si měl také rozmyslet, zda chce podat oznámení anonymně, nebo zda sdělí organizaci a řešiteli oznámení své jméno. Oznamovatel není povinen z anonymity vystoupit ani později, pokud se tak sám nerozhodne.

Příslušná osoba pro řešení oznámení:

  • Linda Ševčík Jakubowiczová

Možnosti podání oznámení:

  • E-mailem: nahlasto@bal.cz
  • Telefonicky: +420 728 991 198
  • Osobně: Paceřická 1/2773, 193 00, Praha 9, 3.patro, kancelář č. 308

Písemně: Stáhněte si oznámení a zašlete poštou příslušné osobě na korespondenční adresu společnosti (Paceřická 1/2773, 193 00, Praha – 9) – obálka musí být viditelně označena „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“.