Whistleblowing – směrnice o ochraně oznamovatelů

Co je to whistleblowing?

Tímto termínem označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěření veřejných financí apod. Pomáháme tím nastavit a udržet zdravé a etické prostředí a chráníme se před negativní reputací.

Oznamovatelem může být kdokoliv, kdo se stal svědkem nekalého, neetického či nelegálního jednání. Oznamovateli nejde o osobní prospěch, ale o sjednání nápravy, přičemž se vystavuje potenciálnímu riziku odvetných opatření. Na základě toho vznikla pro firmy povinnost zavedení interního oznamovacího systému, kdy zajistí příslušná osoba prošetření a vyhodnocení oznámení a zajistí ochranu oznamovatelů před odvetným opatřením.

Jak napsat oznámení?

Oznámení o podezření na nekalé, neetické či protiprávní jednání by mělo obsahovat co nejvíce informací (celé jméno, datum narození, kontakt, podrobný popis oznamované věci atd.). Ačkoli oznamovatel automaticky spadá pod ochranu zákona a/nebo směrnice o whistleblowingu, všechny informace musí být pravdivé, jinak se na něj ochrana směrnice ani zákona nevztahuje. Důležité je podpořit tvrzení důkazy, které pomohou při prošetřování podaného oznámení. Oznámení ze své podstaty nemůže být anonymní. Pokud je oznámení anonymní, nejedná se o oznámení dle zákona.

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na https://oznamovatel.justice.cz.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

 

Příslušná osoba pro řešení oznámení:

  • Linda Ševčík Jakubowiczová

Možnosti podání oznámení:

Oznámení ke stažení

  • E-mailem: nahlasto@bal.cz
  • Telefonicky: +420 728 991 198
  • Osobně: Paceřická 1/2773, 193 00, Praha 9, 3.patro, kancelář č. 308