BARLET VÁPENNÁ BARVA V4019

Fasádní vápenná barva

  • Extrémně paropropustná
  • Odolná povětrnosti
  • Vhodná na historicky chráněné objekty a na sanační omítky
Podrobné informace
Kde nakoupit? Prodejny

Charakteristika a použití výrobku

BARLET VÁPENNÁ BARVA je vápenná fasádní barva. Je vysoce paropropustná, vhodná pro nátěry sanačních omítek. Používá se k venkovním i vnitřním nátěrům minerálních podkladů (zkarbonatizovaných vápenocementových omítek, betonů, pórobetonů).

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a vyzrálý, aby nedocházelo ke změně barevného odstínu, snížení přilnavosti nátěru a ke vzniku vápenného výkvětu na povrchu nátěru. Podklad musí být zbaven biologického napadení jako jsou plísně a řasy. Nové omítky musí min. 4 týdny zrát (karbonatizovat). Příliš savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutné předem nepenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL, BARLET nebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostředí při práci je doporučená v rozmezí 15 až 25 °C, nesmí být nižší než 7 °C a nesmí překročit 30 °C.

Doporučený nátěrový postup

Barvu je nutné před použitím rozmíchat. K přiředění je možné použít max. 10 % čisté vody. Nátěr vápennou barvou se provádí štětkou po 4 hodinách schnutí penetrace, druhý nátěr v intervalu 4 – 6 hodin po prvním nátěru. Konečný hydrofobizační nátěr prostředkem BARLET FOB se nanáší štětkou po 3 dnech od nanesení barvy.

Odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu, přípřípadě v odstínech podle dohody se zákazníkem. K probarvování je možné použít pouze anorganické pigmenty.

Vydatnost

5 m2/1 kg v jedné vrstvě

Způsob nanášení

  • malířská štětka
  • malířský váleček

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!