11. ročník celostátního setkání žáků oboru malíř-natěrač

28. dubna 2017

Ve dnech 25.-26.4.2017 se konal na OU a PrŠ Lomená 44, Brno již 11. ročník celostátního setkání žáků oboru malíř-natěrač zaštítěný hejtmanem JmK.

Účastnilo se ho devět škol z ČR a jedna škola ze SR. Žáci realizovali společný úkol dle předlohy, druhou prací byla vlastní tvorba.
Všichni účastníci se úkolů zhostili se ctí, nejlépe byla hodnocena práce žáků z Hlučína.
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. na toto setkání poskytla pořádající škole bezplatně nátěrové hmoty ze svého sortimentu. Podpořili jsme tak alespoň malým dílem tvořivost studentů oboru malíř-natěrač.