Zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti s členstvím v Klubu zákazníků Barvy a Laky Drogerie (dále jen KZBALD)Beru na vědomí, že společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., IČ 267 65 306, se sídlem Průmyslová 1472/11, PSČ 10 219, Praha 10 Hostivař (dále jen BAL), bude jako správce osobních údajů zpracovávat mé osobní údaje, které jsem jí sdělil vyplněním přihlášky do KZBALD a dále údaje které získá v souvislosti s nákupy, při nichž bude použita zákaznická karta člena KZBALD (identifikace prodejny, identifikace nakoupeného zboží a jeho cena, datum a čas uskutečněného nákupu).

BAL bude takto získané osobní údaje používat pro účely zajišťování činnosti KZBALD a plnění povinností BAL (ověřování nároku člena na výhody plynoucí z členství v KZBALD) pro své vlastní obchodní a marketingové účely (vyhodnocování prodeje zboží, prezentace zboží členům KZBALD).

Beru na vědomí, že BAL je oprávněna zasílat mi na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do KZBALD sdělení, obsahující aktuální nabídku zboží BAL. Ke zpracování těchto osobních údajů je BAL oprávněna pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti (marketing a podpora prodeje výrobků BAL). Zasílání těchto sdělení jsem oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takového sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným BAL.

Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání členství v KZBALD.

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům zpracovávaných BAL týkajícím se mé osoby,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů, pomine-li důvod jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti způsobu zpracování u BAL,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů v případě sporu o rozsah zpracování osobních údajů.

O změnách ve zpracování osobních údajů budu informován e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce do KZBALD. Bližší informace o zpracování osobních údajů, jejich zabezpečení a právech osob, jejichž údaje jsou zpracovávány, získáte na kontaktní adrese kzbald@bal.cz.