Oprava uliční fasády bytového domu Rámová 1071/3, k. ú. Staré Město

Místo: Praha, Staré město
Termín realizace: 7/2018 – 4/2019
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

 

Použité materiály:

Realizace rekonstrukce fasády bytového domu ve staré městské zástavbě. Součástí fasády byla původně bohatá štuková výzdoba, typická pro měšťanské domy, která byla značně poškozena a musela být složitě umělecky restaurována. Objekt je součástí Pražské památkové rezervace a disponuje samostatnými bytovými jednotkami. Ve spodní části se nachází parter, kde jsou vstupy do komerčních prostor a hlavní vchod budovy, který má bohatě zdobený portál se štukovou výzdobou. Jednotlivá patra jsou oddělena římsami, které jsou chráněny měděným oplechováním. Šambrány kolem oken dekoruje bohatá štuková výzdoba.
Ve 3. NP byla v průběhu restaurátorského průzkumu v době realizace nalezena rezidua reliéfu Madony, která byla dle původní nalezené dokumentace a odkrytých zbytků reliéfu obnovena do původního stavu včetně reprofilace barev a zlacení.

STAVEBNÍ DIVIZE BARVY A LAKY, a. s. realizovala kompletní opravu fasády, obnovu poškozené štukové výzdoby a repasi oken a dveří. Došlo také ke statické stabilizaci a obnově ozdobného vikýře střechy včetně obloukového měděného oplechování.

Byly provedeny práce na odstranění nesourodé původní omítky, kde byl současně proveden restaurátorský průzkum a obnova detailů, které byly součástí fasády. Kovové prvky byly po odstranění starých nátěrů opatřeny novým ochranným nátěrem. Klempířské prvky byly zrevidovány a chybějící parapety byly osazeny novými měděnými plechy.

Na domě došlo k repasi původních historických oken a dům byl převeden do původního barevného provedení. Řešení bylo zvoleno po odkrytí barevných souvrství pod dohledem zástupců památkové péče. Stávající vstupní dveře do domu byly po repasi opatřeny novým nátěrem. Unikátem bylo objevení reliéfu madonky, jako domovního znamení. Rovněž byla zrestaurována reliéfní plastika a byl jí navrácen i původní vzhled.

Kontaktní osoby

Ing. Romana Jakubowiczová
Ing. Romana Jakubowiczová
+420 602 227 880 romana.jakubowiczova@bal.cz
Hugo Kaminský
Hugo Kaminský
+420 602 223 596 hugo.kaminsky@bal.cz