Slavnostní představení logistického centra BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

30. října 2017

V letošním roce naše dceřiná společnost dokončila výstavbu velkokapacitní haly ve Skrchově. Nový areál tvoří logistické centrum s kapacitou 6000 paletových míst.

Kromě skladu disponuje prostor navíc expediční halou, zázemím pro obchodní úsek, tónovacím centrem a prodejnou naší sítě BARVY A LAKY DROGERIE. V průběhu října byli přivítáni na slavnostním otevření významní zákazníci, také kolegové ze slovenské společnosti BAL SLOVAKIA, s.r.o. s jejich významnými klienty. Všichni hosté měli možnost prohlédnout si jak celý výrobní závod, tak i prostory nového skladovacího areálu. Ředitel společnosti BAL Teluria, s.r.o. Ing. Jakub Noll všechny zúčastněné seznámil nejen s etapami budování výrobního závodu, ale i s celým průběhem stavby logistického centra.

Generální ředitel skupiny BAL Ing. Dariusz Jakubowicz u příležitosti slavnostního představení nového logistického centra BAL Teluria ještě zdůraznil, že tato investice do logistického zázemí ve Skrchově je součástí celkových rozvojových a modernizačních investičních záměrů v rámci skupiny BAL.

Podle Ing. Dariusze Jakubowicze jsou investiční, technologické, logistické a další provozní optimalizace součástí dlouhodobé strategie skupiny BAL v ČR. Ve svém souhrnu vytvářejí další předpoklady i pro růstové aktivity, a to i při exportu vlastních produktů na Slovensko, do Polska a na další trhy, kam skupina BAL exportuje.