TELSOL

Riedidlá do priemyselných náterových hmôt

TELSOL SP 1

Zmes organických rozpúšťadiel (s nízkou teplotou varu hydrogenovaný benzín a xylén)

Riedenie syntetických náterových hmôt na vzduchu schnúcich TELKYD a TELKYDUR, nanášaných striekaním

TELSOL BR 5

Xylen – zmes izomeru

Riedenie syntetických náterových hmôt na vzduchu schnúcich TELKYD a TELKYDUR, určených na nanášanie striekaním, štetcom alebo máčaním

TELSOL BR 6

Zmes organických rozpúšťadiel (s nízkou teplotou varu hydrogenovaný benzín a xylén)

Riedenie syntetických náterových hmôt na vzduchu schnúcich TELKYD a TELKYDUR, určených na nanášanie štetcom, valčekom alebo máčaním

TELSOL POX

Zmes org. rozpúšťadiel (xylén, butylacetát, 2-butoxyetanol, bután-1-ol)

Riedenie dvojzložkových epoxidových náterových hmôt TELPOX

TELSOL PUR

Zmes organických rozpúšťadiel (metoxy acetoxy propán a xylén)

Riedenie dvojzložkových polyuretánových náterových hmôt TELPUR

TELSOL PUR 4

Zmes organických rozpúšťadiel (metoxy acetoxy propán a xylén)

Riedenie dvojzložkových polyuretánových náterových hmôt TELPUR

TELSOL UNI

Zmes organických rozpúšťadiel (xylén a uhľovodíky C9, aromatické)

Riedenie syntetických na vzduchu schnúcich a dvojzložkových polyuretánových náterových hmôt (TELKYD a TELPUR), pre pomalšie zasychanie náterovej hmoty

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!