TELHARD PUR 4

Tužidlo do polyuretanových nátěrových hmot TELPUR

Složení

Tužidlo je roztok alifatického polyisokyanátu na bázi isoforon diisokyanátu (IPDI) v organickém rozpouštědle.

Vlastnosti a použití

Tužidlo je určeno výhradně k vytvrzování polyuretanových nátěrových hmot TELPUR. Oproti standardnímu tužidlu TELHARD PUR nabízí rychlejší náběh tvrdosti nátěrového filmu. V některých případech způsobuje i zvýšení lesku, proto je jeho použití nejprve nutné aplikačně odzkoušet.

Přídavek tužidla TELHARD PUR 4 je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných předmětových normách výrobků, včetně doby zpracovatelnosti směsi. Připravuje se jen takové množství natužené směsi, které se stačí zpracovat během životnosti směsi.

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!