LAZURA S 1023

Tenkovrstvá ochranná - napouštěcí syntetická lazura

  • ochrana měkkého i tvrdého dřeva
  • výborné penetrační vlastnosti
  • snadná obnovitelnost nátěru
Podrobné informace
Kde nakoupit? Prodejny

Charakteristika a použití výrobku

Roztok alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů s přídavkem směsi speciálních vosků. Výrobek je určen k ochranným lazurovacím nátěrům měkkého i tvrdého dřeva. Díky obsahu přírodního oleje dřevo výborně penetruje a proniká hluboko do struktury dřeva. Obsahuje velmi kvalitní pigmenty, proto zároveň funguje i jako vrchní ochranný nátěr odolávající účinkům všech povětrnostních vlivů, včetně UV záření. Zachovává přirozenou kresbu dřeva, umožňuje dřevu dýchat a má zvýšenou odolnost proti nasákavosti vody. Vyznačuje se velmi snadnou obnovitelností starého nátěru. Odstín 0000-bezbarvý je určen pouze pro použití v interiéru!!

Příprava podkladu

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Povrch dřeva určený do exteriéru je nutné nejprve napustit vhodným fungicidním napouštědlem, které zajišťuje ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem, např. přípravkem LAZUROL® IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033. Povrch dřeva určený do interiéru je vhodné nejprve napustit bezbarvou lazurou LAZUROL® CLASSIC S 1023. Penetrace bezbarvým napouštědlem zajistí dřevu stejnoměrnou savost podkladu před další aplikací nátěrových hmot. Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat napouštěcí lazuru. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit staré nesoudržné vrstvy např. přebroušením.

Ředidlo S 6006

Doporučený nátěrový postup

Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. Během prací je nutné lazurovací lak pravidelně promíchávat. Pro vnitřní použití se nanáší v 1 až 2 vrstvách, pro venkovní nátěry je vhodné použít tři vrstvy, avšak pouze barevnými odstíny. Bezbarvý lak je určen pro nátěry v interiérech. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 24 hodin. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklý lak po 10 až 15 ti minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce nebo hadru. Lak není nutné ředit. Pro vysoký lesk je možné zaschlý nátěr provedený lakem LAZUROL® CLASSIC S 1023 přetřít Univerzálním lakem LAZUROL® S 1002 nebo přírodním odstínem laku LAZUROL® GOLD S 1037. Podlahy lze přetírat Venkovním pochozím lakem LAZUROL® S 1020.

Vydatnost

10 - 12 m2/l

Způsob nanášení

  • štětec

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!