EPOLEX NA PODLAHY S2380

Nátěrová hmota epoxidová dvousložková na zátěžové povrchy

  • Vysoce chemicky a mechanicky odolný nátěr
  • Možnost nanášet v silné vrstvě
  • Neobsahuje rozpouštědla
Podrobné informace
Kde nakoupit? E-shop Prodejny

Charakteristika a použití výrobku

Barva je určena k nátěrům silně zatěžovaných betonových povrchů a dalších minerálních savých podkladů (zdivo, dřevotříska). Je vhodná pro nátěry betonových podlah zejména v garážích, výrobních halách, skladech, na krytých terasách. Je použitelná i jako litá podlahovina. Výsledný povrch provedený barvou EPOLEX NA PODLAHY S 2380 je odolný vůči působení řady chemických látek, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Barva neobsahuje rozpouštědla a při vytvrzování nemění svůj objem. Nátěr není odolný povětrnostním vlivům, vlivem povětrnosti dochází k předčasnému křídování povrchu.

Příprava podkladu

Betonový podklad musí být savý a vyzrálý min. 28 dní, musí být proschlý a zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát výkonným vysavačem. V případě čištění vodním tryskáním nechte podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s většími nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 5 %.

Ředidlo S 6300, tužidlo S 7380

Doporučený nátěrový postup

Penetrační nátěr: Barva se důkladně rozmíchá v celém objemu, smísí se s tužidlem v poměru S 2380 100 hmotnostních dílů k 25 hmotnostním dílům S 7380 a znovu se důkladně rozmíchá. Za stálého míchání se přidává ředidlo S 6300 v poměru 2:1 (2 díly natužené směsi k 1 dílu ředidla). V případech, kdy savost podkladu je extrémně vysoká je nutné povrch opatřit penetračním nátěrem opakovaně, dokud nezískáme neporézní povrch. Opakovanou penetraci je možné provádět po 2 hodinách zasychání (23 °C). Vrchní nátěr: Barva se promíchá v celém objemu, smísí se s tužidlem S 7380 a znovu se důkladně promíchá v celém objemu. Barva se neředí. Nejčastěji se barva nalije na napenetrovaný podklad, rozetře se stěrkou nebo se rozválečkuje válečkem s krátkým chlupem a odvzdušní se odvzdušňovacím válcem. Protiskluzné úpravy je možné dosáhnout přidáním křemičitého písku do finální vrstvy. Při aplikaci vyšších tlouštěk doporučujeme přidat již do barvy před natužením až 60 % křemičitého písku na množství barvy o velikosti částic 0,2-0,8 mm.

Vydatnost

3,5 m²/1 kg na jednu vrstvu 200 μm

Způsob nanášení

  • štětec
  • lakovací váleček
  • stěrka

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!