BETEX NA BAZÉNY 2v1 S2852

Základná aj vrchná polystyrénová farba na bazény

  • Nepriepustný náter
  • Vysoká odolnosť proti vode a vodným parám
  • Možnosť použiť ako penetráciu a ako vrchný náter
Podrobné informace
Kde nakoupit? E-shop Prodejny

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba sa používa ako penetračný a aj povrchový náter a je určená na nátery betónových podkladov, muriva a omietok vystavených účinkom vody, vodným parám alebo vysokej relatívnej vlhkosti. Farbu je možné použiť tiež na nátery bazénov a kovových nádrží. Farba nie je určená na glejové betónové povrchy.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Natieraný podklad musí byť suchý, súdržný, očistený, dobre vyzretý (obvykle 4-6 mesiacov) a stavebne izolovaný proti zemnej (spodnej) vlhkosti. Povrch musí byť zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, zvyškami asfaltov a ropných produktov. Prach je ideálne vysávať výkonným vysávačom. V prípade čistenia striekaním vodou je nutné nechať podklad dôkladne vyschnúť. V prípade, že podklad obsahuje väčšie nerovnosti, sa odporúča prebrúsenie. Relatívna vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5 %. Staré nátery dôkladne odstráňte. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt a prachu, mechanicky očistený. Na odmastenie použite vhodný prípravok napr. TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETÓN P 6401 alebo teplú tlakovú vodu s obsahom saponátu.

RIEDIDLO: S 6005

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím sa farba dôkladne rozmieša a podľa potreby zriedi.
Nátery omietky, muriva a betónu:
1x penetrácia emailom BETEX 2V1 NA BAZÉNY S 2852 zriedeným v pomere 1:1; 3-5 náterov emailom S 2852
Náter kovu: 1 náter farbou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003, vrchný náter naneste do 24 hodín alebo až po 7 dňoch; 2-3 nátery emailom BETEX 2V1 NA BAZÉNY S 2852 v intervale 4 hodiny (23 °C). Hrúbka celého náterového systému musí byť najmenej 120 m. Náter môže byť vystavený účinkom vody najskôr po 7 dňoch.

Vydatnost

5-6 m²/1 kg na jednu vrstvu

Způsob nanášení

  • štětec
  • lakovací váleček

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!