Prezentační akce velkoobchodu

13. května 2008

Dne 25.dubna 2008 se stejně jako …

V 19.00 hodin nesměle vykouklo sluníčko, a tak jsme mohli ve venkovním výběhu shlédnout ukázku drezury koní. Po setmění byla k vidění „ OHNIVÁ SHOW“. Vystoupila skupina Pa-li-tchi a předvedla tanec s ohnivými pochodněmi a na samý závěr i ohňostroj z jisker. Tombola, do které věnovali ceny naši dodavatelé, včetně naší společnosti, byla jako vždy bohatá a někteří zákazníci tudíž vyhrávali i víckrát. Po 22.00 hodině se rozjela diskotéka s naším známým a velmi oblíbeným DJ Bobem (Slávek Bloch). Na setkání na další akci, tentokrát na Nové Americe u Jaroměře se opět těší kolektiv naší společnosti.