Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.

2. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při účasti v soutěži) uvádět správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, vyjma zpracovatelům pověřenými ke zpracování osobních údajů Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že pokud jako způsob dodání zvolí osobní převzetí na prodejně třetí strany účastnící se partnerského programu www.bal.cz, budou předána osobní údaje partnerské prodejně výhradně pro účely vyřízení objednávky.

4. Kupující zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém formuláři souhlasí s tím, aby mu byla prodávajícím na jeho adresu elektronické pošty zasílána obchodní sdělení a informace souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího, a to dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Kupující uděluje tento souhlas dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu 10 let, nebo do odvolání souhlasu.

5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce internetového obchodu možné provést a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

6. Co jsou osobní údaje, správce osobních údajů

6.1. Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správcem vašich osobních údajů je společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., IČ 267 65 306, se sídlem Průmyslová 1472/11, PSČ 10219, Praha 10 Hostivař, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8139.

7. Jaké osobní údaje zpracováváme

7.1. Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo při nákupu bez registrace v našem e-shopu www.bal.cz nebo při registraci v Klubu zákazníků BARVY A LAKY, DROGERIE.

7.2. Záznamy z kamer na některých našich provozovnách, v těchto provozovnách je vždy informace o umístění kamer. Provozovatelem kamerového systému je společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Kamery na provozovnách máme, jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti.

7.3. Osobní údaje, které se zaznamenají automaticky při návštěvě našich webových stránek www.bal.cz a www.bal.cz, je to IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, rozlišení obrazovky či nastavení vašeho jazyka. Zpracováváme také informace o chování na našich stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o chování uživatelů na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného zařízení, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (rozlišení a operační systém zařízení atd.).

7.4. Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci přihlášení se do některých z našich soutěží

8. Automaticky zpracováváme COOKIES

8.1. Soubory cookies jsou potřebné pro správný chod a funkce stránek www.bal.cz a www.bal.cz. Tyto soubory jsou nutné k uchování produktů v košíku, zapamatování vybrané prodejny, zapamatování uživatele při přihlášení a statistických údajů Google Analytics o návštěvnosti. Využíváme soubory cookies zejména pro sledování návštěvnosti, zlepšování našich služeb a umožnění zapamatování košíku či přihlášení.

8.2. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který pokud navštívíte naše webové stránky, ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače a následně z něj čteme. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné cookies zůstávají v zařízení po nastavenou dobu cca 30 až 90 dní a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

8.3. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

9. Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

9.1. Identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;

9.2. zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu (pokud je vyžadován), popř. zda jste nabídli účast v určitém průzkumu apod.

9.3. se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;

9.4. evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

9.5. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

10. Dále do vašeho zařízení:

10.1. ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

10.2. sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky, přehledy a měřit účinnost reklamy;

10.3. zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

10.4. přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;

10.5. umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

10.6. ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

10.7. pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

10.8. k propojení se sociálními sítěmi jako je Facebook, včetně automatického přihlášení a zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“.

10.9. Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje.

10.10. Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete v sekci nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči, budeme je automaticky zpracovávat. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

10.11. Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím

10.12. Pokud navštívíte web www.bal.cz a www.bal.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

10.13. získání informací, na základě, kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;

10.14. vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. můžeme pseudonymizované údaje předat našim partnerům pro zúčtování provizí (například affiliate sítě pro výplatu provize).

10.15. testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;

10.16. předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

10.17. Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

10.18. IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);

10.19. operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;

10.20. prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;

10.21. adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

10.22. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 50 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

10.23. Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.

10.24. Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku například barev REMAL PLUS nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento produkt vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu. Podle toho, jaký produkt jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další produkty, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

10.25. Pro přizpůsobení nabídek a cílených reklam používáme údaje o vašem chování na webu po dobu 30 dní. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v sekci nastavení svého internetového prohlížeče a zakázat cookies.

11. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

11.1. Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

11.2. Nákup zboží – v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vyřídili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

11.3. Péče o zákazníky – pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje.

11.4. Uživatelský účet – díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní další funkce. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

11.5. Marketingová činnost – e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě oprávněného zájmu, z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu na konci každého obchodního sdělení.

11.6. Zlepšování našich služeb – pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme poskytnout odpovídající nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům.

11.7. Zákaznická hodnocení zboží a služeb – poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

11.8. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci – vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

11.9. Pořádání soutěží – pokud se účastníte některé z našich soutěží, je nutné, abychom za tímto účelem zpracovávali Vaše osobní údaje pro možnost zaslání výhry.

12. Na jakých právních podkladech zpracováváme vaše osobní údaje

12.1. Plnění a uzavření smlouvy: Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační. Jako plnění a uzavření smlouvy je považováno i zpracování osobních údajů v rámci Vaší účasti v našich soutěžích.

12.2. Oprávněné zájmy: Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.  Na základě oprávněného zájmu vám po předchozím souhlasu můžeme zasílat e-mailové zprávy, proti tomuto zpracování však můžete vznést námitku, tj. z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu na konci každého obchodního sdělení.

12.3. Souhlas: Nedochází k žádnému zpracování vašich osobních údajů, ke kterému bychom potřebovali Váš souhlas, vyjma využití cookies, které určujete v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče.

13. Předávání osobních údajů třetím subjektům

13.1. Smluvním partnerům - partnerské prodejny – osobní údaje takto získané předáváme našim smluvním partnerům a to jen v případě, že si k vyzvednutí zboží zvolíte některou smluvní prodejnu. Smluvní partner tyto osobní údaje použije výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží a jeho případné reklamace. Seznam smluvních prodejen je na www.bal.cz/raj-drogerie a www.bal.cz/barevny-raj

13.2. Obchodní sdělení – v případě rozesílání obchodních sdělení e-mailem můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

13.3. Státní orgány – v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád nebo orgán státní moci (např. Policie ČR) uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

14. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

14.1. V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let nebo do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že odpovíte na dané obchodní sdělení negativně, případně kliknete na odkaz pro zrušení zasílání obchodního sdělení, který je na konci každého obchodního sdělení.

14.2. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

14.3. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

14.4. Vaše kamerové záznamy se nearchivují, přehrají se novým záznamem čtvrtý pracovní den.  Pokud v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy přehrány novým záznamem, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

14.5. Osobní údaje v souvislosti se soutěží, kterou pořádáme, uchováváme zpravidla nejdéle po dobu 2 měsíců od ukončení soutěže.

15. Zabezpečení osobních údajů

15.1. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

15.2. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

15.3. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

16. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

16.1. Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

16.2. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

16.2.1. Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

16.2.2. Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

16.2.3. Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

16.2.4. Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

16.2.5. Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

16.2.6. Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

16.3. Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali, výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, např. faktury či dobropisy. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta, např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení.

16.4. S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

16.4.1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

16.4.2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

16.4.3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů

16.4.4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

16.4.5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

16.4.6. Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let

16.5. Své právo můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře, kontaktovat nás můžete mailem na adrese: klub@bal.cz a balshop@bal.cz, nebo písemně na adrese společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 Hostivař.

16.6. Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz můžete získat více informací, u tohoto úřadu máte také právo podat stížnost.

16.7. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2019, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bal.cz/kontaktywww.bal.cz/kontakt.

16.8. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.

16.9. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

16.10. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, vyjma zpracovatelům pověřenými ke zpracování osobních údajů Prodávajícím.

16.11. Kupující zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém formuláři souhlasí s tím, aby mu byla prodávajícím na jeho adresu elektronické pošty zasílána obchodní sdělení a informace souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího, a to dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Kupující uděluje tento souhlas dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu 10 let, nebo do odvolání souhlasu.

16.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce internetového obchodu možné provést a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

V Praze dne 17. 3. 2021