Historie

27. července 2018

JAK TO BYLO TENKRÁT DÁVNO, NA ZAČÁTKU, PŘED VÍCE, NEŽ 125TI LETY?

Historie stará 125 let

„Je inspirací a výzvou, obrovskou zodpovědností vůči značce i zaměstanancům, kteří historii tvoří.“

PRVNÍ ČESKÁ TOVÁRNA NA BARVY A LAKY

 

Jak to bylo tenkrát dávno, na začátku, před více, než 125ti lety?

∻ 17. 1. 1882 F. J. Materna (rodák z Nové Paky) získává živnostenské oprávnění na provozování obchodu s  barvami a se zbožím materiálním, začíná psát historii jednoho z nejdůležitějších pilířů odvětví průmyslu barev a laků v České republice.

PAN TOVÁRNÍK MATERNA

 

∻ Pro 24letého mladíčka J. F. Maternu nebylo snadné vydobýt si postavení váženého občana, který zaměstnával celé rodiny.

∻ Adresa prvního obchodu byla v samém srdci Prahy, v Bredovské ulici, poblíž Václavského náměstí.

OBCHOD BARVY A LAKY F. J. MATERNY

 

∻ Firma dostala do vínku dobrý základ – jasný obchodní plán a finanční zajištění (věno manželky Julie, 10 000 rakouských zlatých)

∻ Praha na konci 19. století, třetí největší město Rakousko-uherské monarchie roste, vzkvétá a žije. Češi jsou vlastenci – běží sbírka na čerstvě vyhořelé Národní divadlo. Byla vystavěna Petřínská rozhledna, miniatura Eiffelovy věže, jako pražská atrakce pro návštěvníky Zemské jubilejní výstavy. Český národ bojuje o svébytnost, stavební expanze této doby je vidět na každém kroku. J. F. Materna se musí probít tuhou německou konkurencí, získat společenské postavení a občanskou vážnost.

∻ Maternově firmě se daří. A tak od 1. června 1890 se obchodní podnik pana Materny stěhuje do větších prostor ve Zlatnické ulici v Praze. V roce 1893 kupuje pan Materna krachující továrnu na bronzový prášek v Holešovicích. Zde začíná růst skutečně První česká továrna na fermeže, barvy a laky. Stav dělnictva BAREV A LAKŮ čítal cca 80 zaměstnanců v době, kdy pro něj začala být továrna v pražských Holešovicích malá.

∻ 1895 – Ocenění zlatou medailí za práci průmyslovou,  na národopisné výstavě

TOVÁRNA NA BARVY A LAKY HOLEŠOVICE

 

∻ 20. léta běží ve znamení plánů pro výstavbu nové továrny BARVY A LAKY v Hostivaři.

∻ Další rozvoj firmy „BARVY A LAKY“ pokračuje pod vedením syna F. J. Materny.

∻ 1930 – nákup pozemku v Hostivaři pro stavbu nové továrny na BARVY A LAKY

∻ 1932 – ukončení výroby v Holešovicích a zahájení provozu v novém rozsáhlém areálu v Hostivaři

∻ Ve 30. letech se továrna stěhuje do nových budov v Hostivaři, z Dělnické ulice v Holešovicích. Zároveň se staví v Praze, v Jičínské ulici nový moderní dům pro zaměstnance. Rodinný podnik se úspěšně rozvíjí až do roku 1948.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

 

∻ Po válce v roce 1948 je továrna znárodněna a to je počátek národního podniku SPOJENÁ TOVÁRNA NA BARVY A LAKY.

∻ 1953 – byly vytvořeny sloučením několika menších firem 4 nové podniky. Pragolak zahrnoval pod názvem CECH 05 i závod Hostivař, včetně původní továrny F. J. Materny

∻ 1958 NP BARVY A LAKY, závod Hostivař se zabývá výrobou olejových, syntetických a na vzduchu schnoucích barev. Vznik Národního podniku BARVY A LAKY.

∻ 1977 je produkce barev přes 50 000 tun

∻ 1979-84 modernizace provozu BARVY A LAKY v Hostivaři – celkové náklady na výstavbu dosáhly 1 mld. Kčs.

∻ 1985 – zahájení výroby

∻ 1. 5. 1997 je továrna BARVY A LAKY Hostivař po 49 letech opět v soukromých rukou.

∻ 1997 – privatizace továrny BARVY A LAKY Hostivař

21 let uteklo jako voda…

„Hodně jsme se posunuli, naše VO i MO sítě jsou po celé ČR  i na Slovensku. A máme před sebou hromadu další práce…“

∻1997 – 1. 5. privatizace SP BARVY A LAKY

∻2000 – Založení BAL SLOVAKIA, 100% dceřinky

∻2001 – Nákup VO Vitos – síť Praha

∻2003 – Nákup VO DUHA-COLOR – síť Východní Čechy

∻Nákup společnosti TELURIA – výroba barev

∻2004  – Nákup BYTOMALBA – Jižní Čechy

∻2005  – Nákup VO G.V.COLOR – Moravskoslezský kraj

∻2006 – Nákup VO BEKOS – Středočeský kraj

∻VELKOSKLAD EVA – rozšíření sortimentu o drogistické zboží

∻2007 – Podíl ve společnosti PÁLENKA – Severovýchodní Čechy

∻2013 – IPM řetězec BRNO

∻2015 – Stěhování společnosti z Hostivaře do nových prostor skladů a admin. budov v Horních Počernicích

∻2016  – Nákup spol. DAVOS – distributor NIVEA DROGERIE JASMÍN

∻2017 – Rozvoj BALSHOP

Současné BARVY A LAKY v Horních Počernicích, Praha 9