Tlumex Speciál vrchní hliníková barva na auto, hliník, 2 kg

Vrchní syntetický nátěr s obsahem hliníkového pigmentu určený k ochraně spodních částí karoserií automobilů a veškerých kovových materiálů v exteriéru. More information
Description
Description

Vrchní syntetický nátěr s obsahem hliníkového pigmentu určený k ochraně spodních částí karoserií automobilů a veškerých kovových materiálů v exteriéru. Vytváří spolehlivou bariérovou ochranu proti vnějším agresivním účinkům povětrnostních vlivů, vody, soli a dalších nečistot. Zaschlý film snáší trvalé tepelné zatížení do +50C.

Použití:
Spodní části karoserií a podvozky automobilů. Veškeré kovové povrchy v exteriéru vyžadující vysoký stupeň ochrany. Korodující materiály je nutno předem opatřit antikorozní základovou barvou (např. Fest Primer, Superkov, Superfest).

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

Xylen (směs izomerů), Alkany, C14-17, chlor.

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H335 May cause respiratory irritation.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 May cause organ damage through prolonged or repeated exposure.
H411 Toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P102 Keep out of reach of children.
P201 Obtain special instructions before use.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P312 If you feel unwell, call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P391 Collect the spilled product.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8595002300699
Diluting paint Rozpouštědlem
Certificate for children's toys Ne
Výrobce Detecha
Značka Detecha
Hmotnost 2,3 kg
Product list PDF