Stachema Eprosin T-30 epoxidový tmel na opravy karoserií + tvrdidlo, 400 g

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod. More information
Description
Description

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zřeďován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba:
8,5 kg/m² při výšce vrstvy 5 mm

Tužení:
Eprosin T 30 : Tvrdidlo P 11 poměr hmotnostní 100 : 2,6, poměr objemový 100 : 4,7.

Příprava povrchu:
Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe mírně zdrsněný. Teplota podkladu by měla dosahovat 15–25 °C při max. 50% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové podklady musí být při nanášení Eprosinu T 30 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700) Hustota: 1,70 - 1,75 g/cm3

EUH205 Contains epoxy components. May cause an allergic reaction.
H315 It irritates the skin.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation.
H411 Toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P333+P313 In case of skin irritation or rash: Get medical attention/treatment.
P362+P364 Remove contaminated clothing and wash before reuse.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8594024090939
Výrobce Stachema
Značka Stachema
Hmotnost 0,6 kg
Product list PDF