Soudal střešní bitumenový tmel, černý, 300 ml

Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střechách. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. More information
Description
Description

Bitumenový tmel střešní ideální pro těsnění a opravy na  střechách. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. Střešní tmel vhodný pro všechny typy podkladů, přilne i na mokré povrchy.

Charakteristika Soudal střešní bitumenový tmel:

 • Snadná aplikace,
 • velmi dobrá přilnavost na bitumenové materiály,
 • výborná přilnavost na většinu střešních krytin,
 • přilne i na mokré povrchy,
 • vynikající odolnost proti stékání,
 • vysoká životnost.

Příklady použití Soudal bitumenového tmelu:

 • Spoje s pohybem do 10 %,
 • bitumenové (asfaltové) materiály a všechny obvyklé stavební povrchy, tmelení střešních spár, mezer a puklin,
 • tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky,
 • prostředek na opravy netěsností střech, okapů a spádových rour.

Technická data Soudal bitumenového tmelu:

 • Báze Bitumen.
 • Konzistence pasta.
 • Systém vytvrzování fyzikální vysychání.
 • Tvorba slupky během 24 hod.
 • Smrštění cca 11 %.
 • Teplotní odolnost -20 °C až +80 °C.
 • Specifická hmotnost (DIN 53479) cca 1,1 g/ml.
 • Maximální deformace 10 %.


Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály. Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava povrchu: není vyžadována. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí. Pracovní teplota: +1 °C až +30 °C. Čištění: White Spirit (lakový benzín) ihned po aplikaci. Úprava povrchu: mýdlovou vodou před vytvořením slupky. Opravy: Střešní tmel.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants
Content of hazardous substances

uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatické

H226 Flammable liquid and vapors.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove all contaminated clothing immediately. Rinse skin with water/shower.
P304+P340 IF INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a position that facilitates breathing.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 5411183006164
Výrobce INVA Building
Značka Soudal
Hmotnost 0,4 kg
Product list PDF