Soudal montážní pěna, rozpínavá, trubičková, 500 ml

Pro montáž rámů oken a dveří, vyplňování dutin, tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech, tvorba zvukově izolační vrstvy, montáž a tmelení rámů oken a dveří, spojování izolačních materiálů a konstrukce střech, nanášení zvukově izolační vrstvy More information
Description
Description

Soudal montážní PUR pěna jednosložková rozpínavá montážní pěna připravena k okamžitému použití prostřednictvím trubičkového aplikátoru. Vyrobena z vysoce kvalitních surovin, vhodná i k profesionálnímu použití. Má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Obsahuje hnací plyn nepoškozující životní prostředí.

Charakteristika Soudal montážní PUR pěny:

 • Vynikající přilnavost na většinu materiálů (kromě PTFE, PE a PP),
 • vynikající tepelně a zvukově-izolační vlastnosti,
 • velmi dobré vyplňovací vlastnosti,
 • vynikající montážní vlastnosti,
 • vynikající stabilita (nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání).

Použití Soudal montážní PUR pěny:

 • Montáž rámů oken a dveří,
 • vyplňování dutin,
 • tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech,
 • tvorba zvukově izolační vrstvy,
 • montáž a tmelení rámů oken a dveří,
 • spojování izolačních materiálů a konstrukce střech,
 • nanášení zvukově izolační vrstvy motorových prostorů,
 • zlepšování tepelně izolačních vlastností chladicích systémů.

Technická data Soudal montážní PUR pěny:

 • Báze polyuretan (PUR pěna).
 • Konzistence stabilní pěnová hmota.
 • Systém vytvrzování vlhkostní, tixotropní.
 • Tvorba slupky cca 8 min. (20 °C/65 % r.v.).
 • Rychlost schnuti povrch nelepí po 20-25 min při 20 °C.
 • Rychlost vytvrzování vrstva 3 cm 1,5 hod (20 °C, 65 % r.v.).
 • Vydatnost 1000 ml = cca 45 litrů pěny (ve volném prostoru).
 • Struktura pěny 70-80 % uzavřených buněk.
 • Specifická hmotnost 25 kg/m³ (po vytvrzení).
 • Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C (po vytvrzení).
 • Barva nažloutle bílá.
 • Třída požární odolnosti (DIN 4102 part2) B3.
 • Izolační faktor 33 mW/m.K.
 • Pevnost ve střihu (DIN 53427) >17 N/cm².
 • Pevnost v tlaku (DIN 53421) >3 N/cm².
 • Pevnost v ohybu (DIN 53423) >7 N/cm².
 • Absorpce vody (DIN 53429) 1 % obj.


Pracovní postup:

Před aplikací aerosolovou plechovku dokonale protřepejte - nejméně 30x. Podklad před aplikací navlhčete vodou, nejlépe rozprašovačem. Spáry a mezery vypěňte z 50%s ohledem na následnou expanzi pěny. Obsah plechovky aplikujte ventilem dolů. Během aplikace pěnu občas opakovaně protřepávejte. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru. Vyplňovaný prostor by na jednu vrstvu čerstvé pěny neměl být silnější než 50 až 100mm. V případě potřeby vyplňování větších dutin pracujte postupně a jednotlivé vrstvy nanesené pěny vždy znovu navlhčete rozprašovačem.

Čištění:

Před vytvrzením lze pěnu odstranit SOUDAL Čističem PU pěny nebo acetonem. Po vytvrzení mechanicky a SOUDAL Odstraňovačem vytvrzené pěny.

Pracovní teplota:

+5 °C až +35 °C (doporučení: +20°C až +25°C). V chladném období doporučujeme před použitím obsah pěny vytemperovat alespoň na 15°C (např. ponořením do teplé lázně).

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

polymethylen plyfenyl isokyanát, chloralkány C14-17.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 It irritates the skin.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 May cause respiratory irritation.
H351 Suspected of causing cancer.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 May cause organ damage through prolonged or repeated exposure.
H413 May cause long-term harmful effects to aquatic organisms.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P362+P364 Remove contaminated clothing and wash before reuse.
P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperature exceeding 50°C/122°F.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 5411183004214
Výrobce INVA Building
Značka Soudal
Hmotnost 0,7 kg
Product list PDF