Soudal Cyanofix 84A vteřinové lepidlo, 20 g

Vteřinové lepidlo, silná přilnavost, rychleschnoucí. Lepí většinu hladkých materiálů, běžné rychlé opravy, vhodné na porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd., nepoužívat na PE, PP, PTFE. More information
Description
Description

Soudal Cyanofix 84A vteřinové lepidlo lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti i pro průmyslové použití. Vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a  vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu. Silná přilnavost, rychleschnoucí (cca 1 min.). Lepí během několika sekund většinu hladkých materiálů, běžné rychlé opravy, vhodné na  porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd., nepoužívat na PE, PP, PTFE.

Charakteristika Soudal Cyanofix 84A vteřinové lepidlo:

  • Silná přilnavost vteřinového lepidla,
  • rychleschnoucí vteřinové lepidlo (cca 1min.).

Příklady použití Soudal vteřinové lepidlo:

vhodné pro lepení neporézních materiálů jako porcelán, terakota, sklo, slonová kost, kámen, drahé kovy a různé plasty kromě PE, PP a PTFE.

Vhodné povrchy:

Podklady: většina materiálů kromě PE, PP, PTFE. Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava povrchu: není vyžadována.

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot, povrch musí být hladký a mít vhodnou styčnou plochu. Naneste kapku lepidla na povrch jedné ze styčných ploch, spojte obě plochy (bez klouzání) a stiskněte asi na 1 min. Čištění: čističem white spirit (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci. Pracovní teplota: +5 °C až +30 °C. Opravy: Cyanofix 84A.

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

ethyl-2-kyanakrylát

EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Instantly bonds skin and eyes. Keep out of reach of children.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H335 May cause respiratory irritation.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Keep out of reach of children.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P304+P340 IF INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a position that facilitates breathing.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 5411183002432
Použití lepidla Víceúčelové
Balení lepidla Tuba
Typ povrchu Nesavé
Výrobce INVA Building
Značka Soudal
Hmotnost 0,1 kg
Product list PDF