Soudal 66A polyuretanové lepidlo na dřevo, 750 g

Polyuretanové lepidlo na dřevo, krátká dobou schnutí, velmi vysoká lepicí síla a vodovzdornost D4 (ČSN EN 204). More information
Description
Description

Soudal 66A polyuretanové lepidlo na dřevo, které se vyznačuje krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovací schopnosti - napěňuje, vyznačuje se vysokou adhezní silou. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či stlačením ve  svěrách zvýšíme výslednou pevnost spoje. 

Charakteristika Soudal 66A PU lepidlo na dřevo:

 • Snadná aplikace,
 • profesionální kvalita,
 • rychleschnoucí,
 • vyplňovací schopnosti – během vytvrzení napěňuje,
 • vysoká lepící síla,
 • vodovzdornost D4 (ČSN EN 204),
 • lze použít na vlhké dřevo.

Příklady použití Soudal PU lepidlo na dřevo:

 • Interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo,
 • exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti,
 • výroba okenních a dveřních rámů, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204,
 • lepení dřevěných částí.

Technická data Soudal 66A PU lepidla na dřevo:

 • Báze Polyuretan
 • Konzistence kapalina
 • Systém vytvrzování vlhkostní
 • Otevřený čas (*) 15 min.
 • Doba stlačení nejméně 3 hodiny
 • Síla stlačení cca 1 kg/cm²
 • Specifická hmotnost (DIN 53479) 1,1 g/ml
 • Vodovzdornost (DIN EN 204) D4
 • Teplotní odolnost - 30°C až +100°C
 • Pevnost ve smyku > 10 N/mm²
 • Obsah sušiny 95%
 • Spotřeba při plošné aplikaci cca 150 ml/m²


Vhodné povrchy:
Podklady: různé druhy porézních i  neporézních materiálů, jako např. dřevo, beton, cihly a jiný stavební materiál. Není vhodné na PE a PP. Stav povrchu: čistý, bez mastnoty a prachu. Příprava povrchu: vytvrzování lepidla je ovlivňováno působením vzdušné vlhkosti, mírné navlhčení lepených povrchů zvyšuje rychlost vytvrzování a podporuje napěnění lepidla a tím zlepšuje jeho vyplňovací schopnosti při lepení porézních materiálů a ne zcela hladkých ploch. Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

Pracovní postup:
Nanášení: štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou naneste lepidlo v tenké vrstvě na jednu z lepených částí. Do 15min. spojte lepené díly a ponechte stlačené po dobu 3 hodin. Stlačení lepených dílů během vytvrzování je nutné k dosažení výsledné pevnosti spoje. Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Čištění: nevytvrzené lepidlo lze čistit Čističem PU pěny nebo acetonem, vytvrzené lepidlo odstraníte pouze mechanicky. Opravy: PU lepidlo na  dřevo 66A.

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

polymethylen plyfenyl isokyanát

H315 It irritates the skin.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 May cause respiratory irritation.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 May cause organ damage through prolonged or repeated exposure.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/aerosols.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P304+P340 IF INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a position that facilitates breathing.
P362+P364 Remove contaminated clothing and wash before reuse.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 5411183039476
Použití lepidla Na dřevo
Balení lepidla Stříkačka, aplikátor
Typ povrchu Savé
Výrobce INVA Building
Značka Soudal
Hmotnost 0,8 kg
Product list PDF