Severochema Aceton, 700 ml

Nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo (např. pro celulozová lepidla) a pro další speciální činnosti. More information
Description
Description

Aceton nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo (např. pro celulózová lepidla) a pro další speciální činnosti. Bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná.

Upozornění:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

O výrobci:
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec již od roku 1953 patří mezi kvalitní výrobce chemických produktů. Moderní technologická, výrobní a skladovací zařízení nám umožňují okamžitě a  kvalitně uspokojit nejrůznější požadavky našich odběratelů. Severochema se dlouhodobě profiluje jako český výrobce vysoce kvalitních chemických výrobků. Péči o jakost považuje družstvo za základ své konkurenční schopnosti. To mj. dokazují i certifikáty zavedeného integrovaného systému řízení - ISO 9001 (management jakosti), ISO 14001 (environmentální management) a OHSAS 18001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Certifikovaný systém GMP (The Good Manufacturing Practice) zajišťuje vysokou úroveň plnění požadavků kladených na  výrobu veterinárních přípravků a kosmetiky. V současné době Severochema dodává své výrobky na trhy Maďarska, Slovenska, Ruska, Bulharska, Itálie a  Skandinávie.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

aceton

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H225 Highly flammable liquid and vapor.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapour/aerosols.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P312 If you feel unwell, call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P405 Store locked up.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8595009241667
Diluting paint Rozpouštědlem
Výrobce Severochema
Značka Severochema
Hmotnost 0,7 kg
Product list PDF