Resistin Car antikorozní nátěr na ošetření podvozku, 950 g

Resistin Car je roztok vápenatého mýdla oxidovaného parafinu s přídavkem asfaltu a inhibitoru koroze ve směsi následujících organických rozpouštědel. More information
Description
Description
Resistin Car je roztok vápenatého mýdla oxidovaného parafinu s přídavkem asfaltu a inhibitoru koroze ve směsi následujících organických rozpouštědel. Antikorozní nátěr k ochraně a konzervaci kovových povrchů, zejména spodků automobilů.
Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Xylen, [Složitá směs uhlovodíků získaná jako široká frakce uhlovodíkového paliva z atmosférické destilace s rozmezím teplot varu přibližně 70 °C až 220 °C.], 2-methylpropan- 1-ol, Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem

H226 Flammable liquid and vapors.
H315 It irritates the skin.
H318 Causes serious eye damage.
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H411 Toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8594019360764
Výrobce Proxim
Značka Resistin
Hmotnost 1,1 kg
Product list PDF