Renolast asfaltohliníková barva na střechu, 7 kg

Používá se jako reflexní izolační nátěrová látka na povrchovou úpravu střešní krytiny na bázi bitumenů a plechu, na nátěry zdiva, betonu, dřeva a některých plastických látek, kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje i odrážení sluneční More information
Description
Description

Renolast asfaltohliníková barva na střechy je nátěrová hmota používaná jako reflexní izolační nátěrová látka na povrchovou úpravu střešní krytiny na bázi bitumenů a plechu, na nátěry zdiva, betonu, dřeva a některých plastických látek, kde se kromě izolačního a  konzervačního účinku požaduje i odrážení slunečních paprsků. Tím se snižuje povrchová teplota natřených ploch, podstřešních a vnitřních prostor. Nátěrová hmota není vhodná pro nátěry povrchů přicházejících do styku s potravinami, pitnou a užitkovou vodou a pícninami. Vyrábí se pouze v jednom odstínu - stříbřitý ČSN 9110 resp. RAL 9006. Před použitím obsah důkladně promíchejte!

Nanášení:
Štětcem, kartáčem, stříkáním, válečkem.

Ředění:
Výrobek se dodává v konzistenci k přímému použití, neředí se. Pomůcky lze očistit ředidlem do syntetických nebo olejovo-syntetických NL.

Vydatnost:
8 až 10 m² / kg

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

Solventnafta (ropná), stredná alifatická, (benzínové rozpúšťadlo), Benzín ropný (hydrogenačne odsírený)

H226 Flammable liquid and vapors.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H302+H332 Harmful if swallowed or inhaled.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P262 Avoid contact with eyes, skin or clothing.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
Parametry
EAN 8585000102807
Diluting paint Rozpouštědlem
Certificate for children's toys Ne
Výrobce Novochema
Značka Renolast
Hmotnost 7,5 kg
Product list PDF