Polykar Finiš stříkací tmel, dvousložkový polyesterový + tužidlo, 1 kg

Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech. More information
Description
Description

Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a  jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech. Po vytvrzení tvrdý, houževnatý, odolný v ohybu, úderu, při vibracích a přitom lehce brousitelný. Vhodný i na povrchy z tvrdého dřeva a MDF desek. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a  pitnou vodou.

Aplikace a schnutí:
Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P120. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozní ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózové základy. Pro aplikaci doporučujeme stříkací trysku 1,8 – 3,0 mm a tlak vzduchu 3-4 bary. Stříkacím tmelem FINIŠ lze dosáhnou tloušťky suché vrstvy až 1000 µm. Na ředění tmelu před stříkáním doporučujeme ředidlo POLYKAR Ředidlo polyesterové. Před použitím je nutné obsah plechovky dokonale rozmíchat!

Tužení:
Tmel se tuží tvrdidlem (CETOX 20, bezbarvá kapalina) v hmotnostním poměru 100:5: 100 dílů tmelu : 5 dílům tvrdidla – doporučený poměr pro teplotu 23 °C. Směs se dokonale promíchá a přefiltruje.

Doba zpracovatelnosti:
Tmel je nutné při teplotě 23 °C a  poměru tužení 100:5 zpracovat do 40 minut. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. Při teplotách nižších (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje.

Broušení:
Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:5 zaschlý proti prachu za 60 minut a brousitelný za 120 minut. Zkrácení tohoto času lze dosáhnout přisušením tmelu při teplotě okolo 60°C. Broušení za sucha začíná brusným papírem P120 a dokončuje se papírem P150 až P240.

Vrchní nátěry:
Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.

Čištění pomůcek:
Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

styren, ethylacetát. Obsahuje cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H361d Suspicion of damage to the fetus in the mother's body by inhalation.
H372 Causes organ damage with prolonged or repeated exposure.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/aerosols.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Parametry
EAN 8594007010411
Výrobce BKP GROUP
Značka Polykar
Hmotnost 1,1 kg
Product list PDF