Penetral ALP asfaltový penetrační lak, 9 kg

Slouží jako penetrace pod asfaltové izolační krytiny a izolace, samostatně použitý není přímo odolný povětrnostním vlivům a vlhkosti, proniká hluboko do pokladu, zajišťuje pevné spojení s dalšími vrstvami, lze použít na beton, kov a zdivo. More information
Description
Description

Penetral ALP je vhodný k penetraci suchých a očištěných podkladů pod  asfaltové izolační krytiny a izolace. Slouží jako penetrace pod  asfaltové izolační krytiny a izolace, samostatně použitý není přímo odolný povětrnostním vlivům a vlhkosti, proniká hluboko do pokladu, zajišťuje pevné spojení s dalšími vrstvami, lze použít na beton, kov a zdivo.

Použití:
Asfaltové laky penetrační se používají k  napouštění suchých a zhruba očištěných cementobetonových nebo omítkových podkladů pod živičné izolační krytiny a živičné izolace. Po provedení nátěru vnikají hluboko do pórů a vytváří tak pevné spojení podkladu s další živičnou izolační vrstvou. Asfaltové laky penetrační nejsou odolné proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, nehodí se tedy pro povrchové úpravy. Samostatně nevytváří hydroizolační vrstvu. ALP-M obsahuje asfalt s termoplastickým kaučukem a  adhezívní přísadu, která zajišťuje dobrou přilnavost i k vlhkým podkladům. Je  tedy určen především pro penetrace podkladů pod modifikované asfaltové pásy a na  vlhké podklady.

Zpracování:
asfaltový lak penetrační se zpracovávají za  studena. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je možné provést nástřik nebo máčeni. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat. Spotřeba je závislá na způsobu použiti: 0,3 kg/m².

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Nízkovroucí hydrogenovaný benzín; xylen

H226 Flammable liquid and vapors.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H372 Causes organ damage with prolonged or repeated exposure.
H411 Toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/aerosols.
P262 Avoid contact with eyes, skin or clothing.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8595050311401
Diluting paint Rozpouštědlem
Certificate for children's toys Ne
Výrobce PARAMO, a.s.
Značka Paramo
Hmotnost 9,4 kg
Product list PDF