Kwasny Auto-K Color Škoda, originální autolak ve spreji, 5550 zeleň petrol, 150 ml

Color Škoda v rámci značky vozidla jsou barevné odstíny uspořádány podle kódování odstínů, vzestupně podle číslic nebo písmen. More information
Description
Description

Kwasny Auto-K Color Škoda v rámci značky vozidla jsou barevné odstíny uspořádány podle kódování odstínů, vzestupně podle číslic nebo písmen. Lak je  určen pro drobné, střední a větší opravy, má dobrý rozliv, vysoký podíl pevných látek, vydatný, rychle zasychá, je odolný proti škrábancům a povětrnostním vlivům, neobsahuje freony a těžké kovy (olovo, kadmium, chrom).

Škoda originální odstíny jsou ideální pro větší i menší opravné lakování přibližně do velikosti blatníků. Kwasny Auto-K Color Škoda je k dostání v dóze o  velikosti 150 ml jako jednovrstvý a dvouvrstvý lak. Výrobce firma Kwasny - výrobce barev pro Volkswagen, Škoda, Audi

Upozornění:
Při použití dvouvrstvého laku je  bezpodmínečně nutné lakovanou plochu přelakovat ochranným bezbarvým lakem Auto-K.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Aceton, n-butyl-acetát butan-1-ol, 1-ethoxypropan-2-ol.

H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Keep out of reach of children.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapour/aerosols.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P312 If you feel unwell, call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 4015962107373
Diluting paint Rozpouštědlem
Certificate for children's toys Ne
Prostředí Vnitřní i venkovní
Výrobce Mako Color
Značka Auto-K
Hmotnost 0,2 kg
Product list PDF