Kerastuk K vnitřní štuková omítka, 15 kg

Kerastuk V je určen pro tenkovrstvé vnitřní omítky na stěny z betonových panelů a pro štukové omítky na základní (jádrovou) omítku zdiva a stropů. More information
Description
Description

Omítkové směsi Kerastuk jsou určeny pro realizaci vnitřních nebo venkovních omítek. Jsou součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka. Při výrobě Kerastuku se uplatňuje systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000.

Kerastuk V je určen pro tenkovrstvé vnitřní omítky na stěny z betonových panelů a pro štukové omítky na základní (jádrovou) omítku zdiva a stropů.

Složení:
Jemný křemenný písek, plavený kaolin, vápno a  organické pojivo.

Použití:
Kerastuk je dodáván v pastovité konzistenci, která umožňuje okamžité použití. Omítka je po zaschnutí šedobílá a její překrytí malířským nátěrem není vždy nutné. Spotřeba při omítání závisí na kvalitě podkladního povrchu, při souvislé tloušťce vrstvy 1,5 mm je spotřeba 3 kg/m².

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý

H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
P102 Keep out of reach of children.
P264 After handling, thoroughly wash all affected parts of the body, such as hands
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Parametry
EAN 8594024750437
Výrobce Sedlecký kaolin
Značka Kerastuk
Hmotnost 15,5 kg
Product list PDF