Kanagom vodostálé acetonové lepidlo univerzální, 40 g

Legendární a osvědčené lepidlo pro široké použití. Je založeno na acetonové bázi, tudíž je vodostálé. Kromě běžných materiálů velmi dobře lepí i některé plasty. More information
Description
Description

Legendární a osvědčené lepidlo KANAGOM pro široké použití. Je založeno na  acetonové bázi, tudíž je vodostálé. Kromě běžných materiálů velmi dobře lepí i  některé plasty. Není vhodné k lepení gumy, PVC, a polystyrénu. V případě potřeby je možné ho ředit acetonem.

Vlastnosti:

  • Složení: roztok nitrocelulózy ve směsi organických rozpouštědel
  • Skupenství: čirý viskózní roztok
  • Barva: bezbarvý až slabě žlutohnědý
  • Zápach (vůně): aromatický
  • Hodnota pH: neutrální
  • Hořlavost: vysoce hořlavý (I. třída dle ČSN 65 0201)
  • Rozpustnost (při °C): ve vodě: nerozpustný, v tucích: neudává se
  • Teplota vznícení: 180 °C

Použití:
Lepí papír, kůži, textil, dřevo, porcelán, keramiku a korek. Nelepí PVC a pryž. Lepidlo naneste na čisté plochy, přiložte k  sobě, zatěžkejte a nechejte 24 hodin schnout. Nepoužívejte na spoje přicházející do styku s potravinami a pitnou vodou.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS05 - corrosive and caustic substances GHS05 - corrosive and caustic substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signal word: Danger

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H225 Highly flammable liquid and vapor.
H318 Causes serious eye damage.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapour/aerosols.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep the package tightly closed.
Parametry
EAN 8594825006627
Použití lepidla Víceúčelové
Balení lepidla Tuba
Typ povrchu Univerzální
Výrobce Druchema
Značka Kanagom
Product list PDF