Jub Jubolin Classic vyrovnávací tmel na zdivo, 3 kg

Pastovitý stěrkový tmel určený pro jemné vyrovnávání vnitřních stěnových a stropních povrchů. More information
Description
Description

Pastovitý stěrkový tmel určený pro jemné vyrovnávání vnitřních stěnových a  stropních povrchů, jako jsou např. všechny druhy omítek, neomítnutý beton, vláknocementové, dřevocementové a sádrokartonové desky, také jako oprava vad nebo vyplňování prohlubní a prasklin. JUBOLIN je disperzní vyrovnávací hmota pro jemné vyrovnávání vnitřních stěnových a stropních povrchů v  obytných,
firemních, průmyslových a jiných objektech. Lze jím vyplnit i menší prohlubně, praskliny, spáry, rýhy a vyspravit vady nebo poruchy. Vyrovnané povrchy mají přírodní bílou barvu a lze je natírat všemi běžnými druhy disperzních malířských barev, lepit na ně tapety a aplikovat různé dekorativní úpravy.

JUBOLIN má dobrou přídržnost k vápenným, vápenocementovým a cementovým omítkám a sádrokartonovým deskám, lze ho použít i k vyrovnání neomítnutého betonu, pórobetonu a povrchů z vláknocementových desek, dřevotřísek apod. Je  možné ho nanášet i na již natřené povrchy, avšak pouze v případě, že původní nátěry dobře drží na podkladu a nelze je smýt vodou.

Podklad:
pevný, suchý a čistý.

Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Prach a jiné volné nečistoty odstraníme vysavačem nebo smetákem, zbytky bednicích olejů z betonových povrchů omyjeme horkou vodou nebo párou. Z  již natřených povrchů odstraníme všechny vodou rozpustné vrstvy, olejové nátěry, laky a emaily. Povrchy napadené plísněmi je nutno před nanášením vyrovnávací hmoty dezinfikovat Algicidem. Nové podkladní omítky necháme před nanášením vyrovnávací hmoty schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme vyrovnávací hmotu nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %).

Před nanášením vyrovnávací hmoty je nutno aplikovat základní nátěr. Doporučuje se AKRIL EMULZE, ředěná vodou (AKRIL EMULZE : voda = 1 : 1), která se nanáší malířským nebo zednickým štětcem, válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením vyrovnávací hmoty můžeme za tzv. normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 6 hodin po aplikaci základního nátěru.

Nanášení vyrovnávací hmoty:
Hmotu obvykle nanášíme ve  dvou vrstvách, tloušťka každé vrstvy musí být max. 1 – 2 mm, celkem nejvýše 3 mm. Nanáší se ručně, nerezovým hladítkem, kterým se po pracovní ploše rozprostře a co nejlépe vyrovná. Pokud je třeba, přebytečný materiálu se před tím hladítkem ubírá. První vrstvu před nanášením druhé i druhou resp. vrchní vrstvu po vytvrdnutí hmoty zbrousíme jemným brusným papírem. Broušení je možno provádět ručně nebo strojně. Pro náročnější povrchové úpravy je doporučen brusný papír zrnitosti 150, v ostatních případech 80 až 120. Nanášení vyrovnávací hmoty je  možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým.

H317 May cause an allergic skin reaction.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapour/aerosols.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P321 Odborné ošetření (viz … na štítku).
P333+P313 In case of skin irritation or rash: Get medical attention/treatment.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 3831000206355
Diluting paint Vodou
Výrobce Jub
Značka Jub
Hmotnost 3,2 kg
Product list PDF