Hlubna Čikuli benzínový čistič skvrn na oblečení, 200 ml

Čistič skvrn určený k čištění mastných, olejových a asfaltových skvrn především z textilíí, ale i jiných materiálů jako je sklo, kovy, vytvrzené plasty. More information
Description
Description

Čistič skvrn určený k čištění mastných, olejových a asfaltových skvrn především z textilíí, ale i jiných materiálů jako je sklo, kovy, vytvrzené plasty.

Složení:
CYCLOHEXANE, ACETONE, PENTANE, ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL, MEK, DENATONIUM, BENZOATE, METHYL ALCOHOL.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

cyklohexan, aceton, pentan, isopropylalkohol. 30 % a více alifatické uhlovodíky.

H225 Highly flammable liquid and vapor.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep refrigerated.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8594003012198
Typ prádla Univerzální použití
Pro citlivou pokožku Ne
Ekologické praní Ne
Výrobce Hlubna ch.v.d.
Značka Hlubna
Hmotnost 0,3 kg
Product list PDF