Hexa tuhý podpalovač, tuhý líh, 130 g

Tuhý podpalovač - tuhé palivo pro rychlé a snadné rozdělání ohně v krbu, grilu, ohništi a ve speciálním vařiči.​ Praktické kostičky tohoto tuhého podpalovače již není potřeba nijak dále rozlamovat. More information
Description
Description

Tuhý podpalovač - tuhé palivo pro rychlé a snadné rozdělání ohně v krbu, grilu, ohništi a ve speciálním vařiči.​ Praktické kostičky tohoto tuhého podpalovače již není potřeba nijak dále rozlamovat. Stačí pouze škrtnout sirkou a váš oheň bude dokonale hořet. Využijete při kempování v přírodě, k zapálení ohně či domácího krbu.

Zatopeno jednoduše i bez třísek. Bez jakéhokoliv zápachu. Tento výrobek je  běžně používán i v armádě.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

HEXAMETHYLENETETRAMINE, nestabilizovaný

H228 Hořlavá tuhá látka.
H317 May cause an allergic skin reaction.
P102 Keep out of reach of children.
P220 Keep/store separately from clothing/…/flammable materials.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapour/aerosols.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8594003600487
Výrobce Drutep
Značka Drutep
Hmotnost 0,1 kg
Product list PDF